Ejemplo n.º 1
0
func TestMaximum(t *testing.T) {
	max := nodes.Maximum(1)
	expected := "MAX(1)"
	if got, _ := sql.Accept(max); expected != got {
		t.Errorf("TestMaximum was expected to return %s, got %s", expected, got)
	}
}
Ejemplo n.º 2
0
func TestMaximum(t *testing.T) {
	max := nodes.Maximum(1, 2, 3, 4)

	// The following struct members should exist.
	_ = max.Expressions
	_ = max.Alias
	_ = max.Distinct

	// The following receiver methods should exist.
	_ = max.And(1)
	_ = max.Or(1)
	_ = max.Eq(1)
	_ = max.Neq(1)
	_ = max.Gt(1)
	_ = max.Gte(1)
	_ = max.Lt(1)
	_ = max.Lte(1)
	_ = max.Like(1)
	_ = max.Unlike(1)
}