Ejemplo n.º 1
0
func (vm *FakeVM) DetachDisk(disk bidisk.Disk) error {
	vm.DetachDiskInputs = append(vm.DetachDiskInputs, DetachDiskInput{
		Disk: disk,
	})

	return vm.detachDiskBehavior[disk.CID()]
}
Ejemplo n.º 2
0
func (d *diskDeployer) attachDisk(disk bidisk.Disk, vm VM, stage biui.Stage) error {
	stageName := fmt.Sprintf("Attaching disk '%s' to VM '%s'", disk.CID(), vm.CID())
	err := stage.Perform(stageName, func() error {
		return vm.AttachDisk(disk)
	})

	return err
}
Ejemplo n.º 3
0
func (vm *vm) DetachDisk(disk bidisk.Disk) error {
	err := vm.cloud.DetachDisk(vm.cid, disk.CID())
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Detaching disk in the cloud")
	}

	return nil
}
Ejemplo n.º 4
0
func (d *diskDeployer) migrateDisk(
	originalDisk bidisk.Disk,
	diskPool bideplmanifest.DiskPool,
	vm VM,
	stage biui.Stage,
) (newDisk bidisk.Disk, err error) {
	d.logger.Debug(d.logTag, "Migrating disk '%s'", originalDisk.CID())

	err = stage.Perform("Creating disk", func() error {
		newDisk, err = d.diskManager.Create(diskPool, vm.CID())
		return err
	})
	if err != nil {
		return newDisk, err
	}

	stageName := fmt.Sprintf("Attaching disk '%s' to VM '%s'", newDisk.CID(), vm.CID())
	err = stage.Perform(stageName, func() error {
		return vm.AttachDisk(newDisk)
	})
	if err != nil {
		return newDisk, err
	}

	stageName = fmt.Sprintf("Migrating disk content from '%s' to '%s'", originalDisk.CID(), newDisk.CID())
	err = stage.Perform(stageName, func() error {
		return vm.MigrateDisk()
	})
	if err != nil {
		return newDisk, err
	}

	err = d.updateCurrentDiskRecord(newDisk)
	if err != nil {
		return newDisk, err
	}

	stageName = fmt.Sprintf("Detaching disk '%s'", originalDisk.CID())
	err = stage.Perform(stageName, func() error {
		return vm.DetachDisk(originalDisk)
	})
	if err != nil {
		return newDisk, err
	}

	stageName = fmt.Sprintf("Deleting disk '%s'", originalDisk.CID())
	err = stage.Perform(stageName, func() error {
		return originalDisk.Delete()
	})
	if err != nil {
		return newDisk, err
	}

	return newDisk, nil
}
Ejemplo n.º 5
0
func (d *deployment) deleteDisk(deleteStage biui.Stage, disk bidisk.Disk) error {
	stepName := fmt.Sprintf("Deleting disk '%s'", disk.CID())
	return deleteStage.Perform(stepName, func() error {
		err := disk.Delete()
		cloudErr, ok := err.(bicloud.Error)
		if ok && cloudErr.Type() == bicloud.DiskNotFoundError {
			return biui.NewSkipStageError(cloudErr, "Disk not found")
		}
		return err
	})
}
Ejemplo n.º 6
0
func (vm *vm) AttachDisk(disk bidisk.Disk) error {
	err := vm.cloud.AttachDisk(vm.cid, disk.CID())
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Attaching disk in the cloud")
	}

	err = vm.agentClient.MountDisk(disk.CID())
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Mounting disk")
	}

	return nil
}
Ejemplo n.º 7
0
func (d *diskDeployer) updateCurrentDiskRecord(disk bidisk.Disk) error {
	savedDiskRecord, found, err := d.diskRepo.Find(disk.CID())
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Finding disk record")
	}

	if !found {
		return bosherr.Error("Failed to find disk record for new disk")
	}

	err = d.diskRepo.UpdateCurrent(savedDiskRecord.ID)
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Updating current disk record")
	}

	return nil
}
Ejemplo n.º 8
0
func (d *diskDeployer) deployExistingDisk(disk bidisk.Disk, diskPool bideplmanifest.DiskPool, vm VM, stage biui.Stage) ([]bidisk.Disk, error) {
	disks := []bidisk.Disk{}

	// the disk is already part of the deployment, and should already be attached
	disks = append(disks, disk)

	// attach is idempotent
	err := d.attachDisk(disk, vm, stage)
	if err != nil {
		return disks, err
	}

	if disk.NeedsMigration(diskPool.DiskSize, diskPool.CloudProperties) {
		disk, err = d.migrateDisk(disk, diskPool, vm, stage)
		if err != nil {
			return disks, err
		}

		// after migration, only the new disk is part of the deployment
		disks[0] = disk
	}

	return disks, nil
}
Ejemplo n.º 9
0
func (vm *vm) UnmountDisk(disk bidisk.Disk) error {
	return vm.agentClient.UnmountDisk(disk.CID())
}
Ejemplo n.º 10
0
func (vm *FakeVM) SetDetachDiskBehavior(disk bidisk.Disk, err error) {
	vm.detachDiskBehavior[disk.CID()] = err
}