Ejemplo n.º 1
0
// fillHeader fills in the header for the pending chunk.
func (w *Writer) fillHeader(last bool) {
	if w.i+headerSize > w.j || w.j > blockSize {
		panic("leveldb/journal: bad writer state")
	}
	if last {
		if w.first {
			w.buf[w.i+6] = fullChunkType
		} else {
			w.buf[w.i+6] = lastChunkType
		}
	} else {
		if w.first {
			w.buf[w.i+6] = firstChunkType
		} else {
			w.buf[w.i+6] = middleChunkType
		}
	}
	binary.LittleEndian.PutUint32(w.buf[w.i+0:w.i+4], util.NewCRC(w.buf[w.i+6:w.j]).Value())
	binary.LittleEndian.PutUint16(w.buf[w.i+4:w.i+6], uint16(w.j-w.i-headerSize))
}
Ejemplo n.º 2
0
func (r *Reader) readRawBlock(bh blockHandle, verifyChecksum bool) ([]byte, error) {
	data := r.bpool.Get(int(bh.length + blockTrailerLen))
	if _, err := r.reader.ReadAt(data, int64(bh.offset)); err != nil && err != io.EOF {
		return nil, err
	}

	if verifyChecksum {
		n := bh.length + 1
		checksum0 := binary.LittleEndian.Uint32(data[n:])
		checksum1 := util.NewCRC(data[:n]).Value()
		if checksum0 != checksum1 {
			r.bpool.Put(data)
			return nil, r.newErrCorruptedBH(bh, fmt.Sprintf("checksum mismatch, want=%#x got=%#x", checksum0, checksum1))
		}
	}

	switch data[bh.length] {
	case blockTypeNoCompression:
		data = data[:bh.length]
	case blockTypeSnappyCompression:
		decLen, err := snappy.DecodedLen(data[:bh.length])
		if err != nil {
			return nil, r.newErrCorruptedBH(bh, err.Error())
		}
		decData := r.bpool.Get(decLen)
		decData, err = snappy.Decode(decData, data[:bh.length])
		r.bpool.Put(data)
		if err != nil {
			r.bpool.Put(decData)
			return nil, r.newErrCorruptedBH(bh, err.Error())
		}
		data = decData
	default:
		r.bpool.Put(data)
		return nil, r.newErrCorruptedBH(bh, fmt.Sprintf("unknown compression type %#x", data[bh.length]))
	}
	return data, nil
}
Ejemplo n.º 3
0
// nextChunk sets r.buf[r.i:r.j] to hold the next chunk's payload, reading the
// next block into the buffer if necessary.
func (r *Reader) nextChunk(first bool) error {
	for {
		if r.j+headerSize <= r.n {
			checksum := binary.LittleEndian.Uint32(r.buf[r.j+0 : r.j+4])
			length := binary.LittleEndian.Uint16(r.buf[r.j+4 : r.j+6])
			chunkType := r.buf[r.j+6]

			if checksum == 0 && length == 0 && chunkType == 0 {
				// Drop entire block.
				m := r.n - r.j
				r.i = r.n
				r.j = r.n
				return r.corrupt(m, "zero header", false)
			} else {
				m := r.n - r.j
				r.i = r.j + headerSize
				r.j = r.j + headerSize + int(length)
				if r.j > r.n {
					// Drop entire block.
					r.i = r.n
					r.j = r.n
					return r.corrupt(m, "chunk length overflows block", false)
				} else if r.checksum && checksum != util.NewCRC(r.buf[r.i-1:r.j]).Value() {
					// Drop entire block.
					r.i = r.n
					r.j = r.n
					return r.corrupt(m, "checksum mismatch", false)
				}
			}
			if first && chunkType != fullChunkType && chunkType != firstChunkType {
				m := r.j - r.i
				r.i = r.j
				// Report the error, but skip it.
				return r.corrupt(m+headerSize, "orphan chunk", true)
			}
			r.last = chunkType == fullChunkType || chunkType == lastChunkType
			return nil
		}

		// The last block.
		if r.n < blockSize && r.n > 0 {
			if !first {
				return r.corrupt(0, "missing chunk part", false)
			}
			r.err = io.EOF
			return r.err
		}

		// Read block.
		n, err := io.ReadFull(r.r, r.buf[:])
		if err != nil && err != io.EOF && err != io.ErrUnexpectedEOF {
			return err
		}
		if n == 0 {
			if !first {
				return r.corrupt(0, "missing chunk part", false)
			}
			r.err = io.EOF
			return r.err
		}
		r.i, r.j, r.n = 0, 0, n
	}
}