Example #1
0
func (ww *WayWriter) loop() {
	geos := geos.NewGeos()
	geos.SetHandleSrid(ww.srid)
	defer geos.Finish()
	for w := range ww.ways {
		ww.progress.AddWays(1)
		if len(w.Tags) == 0 {
			continue
		}
		insertedAsRelation, err := ww.osmCache.InsertedWays.IsInserted(w.Id)
		if err != nil {
			log.Warn(err)
			continue
		}

		err = ww.osmCache.Coords.FillWay(w)
		if err != nil {
			continue
		}
		ww.NodesToSrid(w.Nodes)

		w.Id = ww.wayId(w.Id)

		inserted := false
		if matches := ww.lineMatcher.MatchWay(w); len(matches) > 0 {
			err := ww.buildAndInsert(geos, w, matches, false)
			if err != nil {
				if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
					log.Warn(err)
				}
				continue
			}
			inserted = true
		}
		if w.IsClosed() && !insertedAsRelation {
			// only add polygons that were not inserted as a MultiPolygon relation
			if matches := ww.polygonMatcher.MatchWay(w); len(matches) > 0 {
				err := ww.buildAndInsert(geos, w, matches, true)
				if err != nil {
					if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
						log.Warn(err)
					}
					continue
				}
				inserted = true
			}
		}

		if inserted && ww.expireor != nil {
			expire.ExpireNodes(ww.expireor, w.Nodes)
		}
		if ww.diffCache != nil {
			ww.diffCache.Coords.AddFromWay(w)
		}
	}
	ww.wg.Done()
}
Example #2
0
func (nw *NodeWriter) loop() {
	geos := geos.NewGeos()
	geos.SetHandleSrid(nw.srid)
	defer geos.Finish()

	for n := range nw.nodes {
		nw.progress.AddNodes(1)
		if matches := nw.pointMatcher.MatchNode(n); len(matches) > 0 {
			nw.NodeToSrid(n)
			if nw.expireor != nil {
				nw.expireor.Expire(n.Long, n.Lat)
			}
			point, err := geom.Point(geos, *n)
			if err != nil {
				if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
					log.Warn(err)
				}
				continue
			}

			n.Geom, err = geom.AsGeomElement(geos, point)
			if err != nil {
				log.Warn(err)
				continue
			}

			if nw.limiter != nil {
				parts, err := nw.limiter.Clip(n.Geom.Geom)
				if err != nil {
					log.Warn(err)
					continue
				}
				if len(parts) >= 1 {
					if err := nw.inserter.InsertPoint(n.OSMElem, matches); err != nil {
						log.Warn(err)
						continue
					}
				}
			} else {
				if err := nw.inserter.InsertPoint(n.OSMElem, matches); err != nil {
					log.Warn(err)
					continue
				}
			}

		}
	}
	nw.wg.Done()
}
Example #3
0
func (rw *RelationWriter) loop() {
	geos := geos.NewGeos()
	geos.SetHandleSrid(rw.srid)
	defer geos.Finish()

NextRel:
	for r := range rw.rel {
		rw.progress.AddRelations(1)
		err := rw.osmCache.Ways.FillMembers(r.Members)
		if err != nil {
			if err != cache.NotFound {
				log.Warn(err)
			}
			continue NextRel
		}
		for _, m := range r.Members {
			if m.Way == nil {
				continue
			}
			err := rw.osmCache.Coords.FillWay(m.Way)
			if err != nil {
				if err != cache.NotFound {
					log.Warn(err)
				}
				continue NextRel
			}
			rw.NodesToSrid(m.Way.Nodes)
		}

		// BuildRelation updates r.Members but we need all of them
		// for the diffCache
		allMembers := r.Members

		//if relation type is route then proccess relation ways
		if r.Tags["type"] == "route" {
			if matches := rw.lineMatcher.MatchRelation(r); len(matches) > 0 {
				for _, member := range allMembers {
					if member.Way == nil {
						continue
					}
					//switch way tags to relation tags and insert way
					originalTags := member.Way.Tags
					member.Way.Tags = r.Tags
					err := rw.buildAndInsertWay(geos, member.Way, matches, false)
					if err != nil {
						if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
							log.Warn(err)
						}
						continue NextRel
					}
					//return back original way Tags
					member.Way.Tags = originalTags
				}
			}
		}

		// prepare relation first (build rings and compute actual
		// relation tags)
		prepedRel, err := geomp.PrepareRelation(r, rw.srid, rw.maxGap)
		if err != nil {
			if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
				log.Warn(err)
			}
			continue NextRel
		}

		// check for matches before building the geometry
		matches := rw.polygonMatcher.MatchRelation(r)
		if len(matches) == 0 {
			continue NextRel
		}

		// build the multipolygon
		geom, err := prepedRel.Build()
		if err != nil {
			if geom.Geom != nil {
				geos.Destroy(geom.Geom)
			}
			if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
				log.Warn(err)
			}
			continue NextRel
		}

		if rw.limiter != nil {
			start := time.Now()
			parts, err := rw.limiter.Clip(geom.Geom)
			if err != nil {
				log.Warn(err)
				continue NextRel
			}
			if duration := time.Now().Sub(start); duration > time.Minute {
				log.Warnf("clipping relation %d to -limitto took %s", r.Id, duration)
			}
			for _, g := range parts {
				rel := element.Relation(*r)
				rel.Id = rw.relId(r.Id)
				geom = geomp.Geometry{Geom: g, Wkb: geos.AsEwkbHex(g)}
				err := rw.inserter.InsertPolygon(rel.OSMElem, geom, matches)
				if err != nil {
					if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
						log.Warn(err)
					}
					continue
				}
			}
		} else {
			rel := element.Relation(*r)
			rel.Id = rw.relId(r.Id)
			err := rw.inserter.InsertPolygon(rel.OSMElem, geom, matches)
			if err != nil {
				if errl, ok := err.(ErrorLevel); !ok || errl.Level() > 0 {
					log.Warn(err)
				}
				continue
			}
		}

		for _, m := range mapping.SelectRelationPolygons(rw.polygonMatcher, r) {
			err = rw.osmCache.InsertedWays.PutWay(m.Way)
			if err != nil {
				log.Warn(err)
			}
		}
		if rw.diffCache != nil {
			rw.diffCache.Ways.AddFromMembers(r.Id, allMembers)
			for _, member := range allMembers {
				if member.Way != nil {
					rw.diffCache.Coords.AddFromWay(member.Way)
				}
			}
		}
		if rw.expireor != nil {
			for _, m := range allMembers {
				if m.Way != nil {
					expire.ExpireNodes(rw.expireor, m.Way.Nodes)
				}
			}
		}
		geos.Destroy(geom.Geom)
	}
	rw.wg.Done()
}