Exemplo n.º 1
0
func oleInt64(item *ole.IDispatch, prop string) (int64, error) {
	v, err := oleutil.GetProperty(item, prop)
	if err != nil {
		return 0, err
	}
	defer v.Clear()

	i := int64(v.Val)
	return i, nil
}
Exemplo n.º 2
0
// loadEntity loads a SWbemObject into a struct pointer.
func (c *Client) loadEntity(dst interface{}, src *ole.IDispatch) (errFieldMismatch error) {
	v := reflect.ValueOf(dst).Elem()
	for i := 0; i < v.NumField(); i++ {
		f := v.Field(i)
		of := f
		isPtr := f.Kind() == reflect.Ptr
		if isPtr {
			ptr := reflect.New(f.Type().Elem())
			f.Set(ptr)
			f = f.Elem()
		}
		n := v.Type().Field(i).Name
		if !f.CanSet() {
			return &ErrFieldMismatch{
				StructType: of.Type(),
				FieldName: n,
				Reason:   "CanSet() is false",
			}
		}
		prop, err := oleutil.GetProperty(src, n)
		if err != nil {
			if !c.AllowMissingFields {
				errFieldMismatch = &ErrFieldMismatch{
					StructType: of.Type(),
					FieldName: n,
					Reason:   "no such struct field",
				}
			}
			continue
		}
		defer prop.Clear()

		switch val := prop.Value().(type) {
		case int8, int16, int32, int64, int:
			v := reflect.ValueOf(val).Int()
			switch f.Kind() {
			case reflect.Int, reflect.Int8, reflect.Int16, reflect.Int32, reflect.Int64:
				f.SetInt(v)
			case reflect.Uint, reflect.Uint8, reflect.Uint16, reflect.Uint32, reflect.Uint64:
				f.SetUint(uint64(v))
			default:
				return &ErrFieldMismatch{
					StructType: of.Type(),
					FieldName: n,
					Reason:   "not an integer class",
				}
			}
		case uint8, uint16, uint32, uint64:
			v := reflect.ValueOf(val).Uint()
			switch f.Kind() {
			case reflect.Int, reflect.Int8, reflect.Int16, reflect.Int32, reflect.Int64:
				f.SetInt(int64(v))
			case reflect.Uint, reflect.Uint8, reflect.Uint16, reflect.Uint32, reflect.Uint64:
				f.SetUint(v)
			default:
				return &ErrFieldMismatch{
					StructType: of.Type(),
					FieldName: n,
					Reason:   "not an integer class",
				}
			}
		case string:
			switch f.Kind() {
			case reflect.String:
				f.SetString(val)
			case reflect.Int, reflect.Int8, reflect.Int16, reflect.Int32, reflect.Int64:
				iv, err := strconv.ParseInt(val, 10, 64)
				if err != nil {
					return err
				}
				f.SetInt(iv)
			case reflect.Uint, reflect.Uint8, reflect.Uint16, reflect.Uint32, reflect.Uint64:
				uv, err := strconv.ParseUint(val, 10, 64)
				if err != nil {
					return err
				}
				f.SetUint(uv)
			case reflect.Struct:
				switch f.Type() {
				case timeType:
					if len(val) == 25 {
						mins, err := strconv.Atoi(val[22:])
						if err != nil {
							return err
						}
						val = val[:22] + fmt.Sprintf("%02d%02d", mins/60, mins%60)
					}
					t, err := time.Parse("20060102150405.000000-0700", val)
					if err != nil {
						return err
					}
					f.Set(reflect.ValueOf(t))
				}
			}
		case bool:
			switch f.Kind() {
			case reflect.Bool:
				f.SetBool(val)
			default:
				return &ErrFieldMismatch{
					StructType: of.Type(),
					FieldName: n,
					Reason:   "not a bool",
				}
			}
		default:
			typeof := reflect.TypeOf(val)
			if typeof == nil && (isPtr || c.NonePtrZero) {
				if (isPtr && c.PtrNil) || (!isPtr && c.NonePtrZero) {
					of.Set(reflect.Zero(of.Type()))
				}
				break
			}
			return &ErrFieldMismatch{
				StructType: of.Type(),
				FieldName: n,
				Reason:   fmt.Sprintf("unsupported type (%T)", val),
			}
		}
	}
	return errFieldMismatch
}