Beispiel #1
0
func (m *Muxy) LoadPlugins() {
	// Load Configuration
	var err error
	var confLoader *plugo.ConfigLoader
	c := &PluginConfig{}
	if m.config.ConfigFile != "" {
		confLoader = &plugo.ConfigLoader{}
		err = confLoader.LoadFromFile(m.config.ConfigFile, &c)
		if err != nil {
			log.Fatalf("Unable to read configuration file: %s", err.Error())
		}
	} else {
		log.Fatal("No config file provided")
	}

	log.SetLevel(log.LogLevel(c.LogLevel))

	// Load all plugins
	m.middlewares = make([]Middleware, len(c.Middleware))
	plugins := plugo.LoadPluginsWithConfig(confLoader, c.Middleware)
	for i, p := range plugins {
		log.Info("Loading plugin \t" + log.Colorize(log.YELLOW, c.Middleware[i].Name))
		m.middlewares[i] = p.(Middleware)
	}

	m.proxies = make([]Proxy, len(c.Proxy))
	plugins = plugo.LoadPluginsWithConfig(confLoader, c.Proxy)
	for i, p := range plugins {
		log.Info("Loading proxy \t" + log.Colorize(log.YELLOW, c.Proxy[i].Name))
		m.proxies[i] = p.(Proxy)
		m.proxies[i].Setup(m.middlewares)
	}
}
Beispiel #2
0
func (g *Godspeed) LoadPlugins() {
	// Load Configuration
	var err error
	var confLoader *plugo.ConfigLoader
	c := &PluginConfig{}
	if g.config.ConfigFile != "" {
		confLoader = &plugo.ConfigLoader{}
		err = confLoader.LoadFromFile(g.config.ConfigFile, &c)
		if err != nil {
			log.Fatalf("Unable to read configuration file: %s", err.Error())
		}
	} else {
		log.Fatal("No config file provided")
	}

	log.SetLevel(log.LogLevel(c.LogLevel))

	// Load all plugins
	g.DeploymentStrategies = make([]DeploymentStrategy, len(c.Deployment))
	plugins := plugo.LoadPluginsWithConfig(confLoader, c.Deployment)
	for i, p := range plugins {
		log.Debug("Loading plugin\t" + log.Colorize(log.YELLOW, c.Deployment[i].Name))
		g.DeploymentStrategies[i] = p.(DeploymentStrategy)
	}
}
Beispiel #3
0
// LoadPlugins loads all plugins referenced in the parity.yml file
// from those registered at runtime
func (p *Parity) LoadPlugins() {
	log.Debug("loading plugins")
	var err error
	var confLoader *plugo.ConfigLoader
	c := &config.RootConfig{}

	if p.config.ConfigFile != "" {
		confLoader = &plugo.ConfigLoader{}
		err = confLoader.LoadFromFile(p.config.ConfigFile, &c)
		if err != nil {
			log.Fatalf("Unable to read configuration file: %s", err.Error())
		}
	} else {
		log.Fatalf("No configuration file provided. Please create a 'parity.yml' file.")
	}
	log.SetLevel(log.LogLevel(c.LogLevel))

	// Load all plugins
	p.pluginConfig = &PluginConfig{Ui: p.config.Ui}

	// Set project name
	p.pluginConfig.ProjectName = c.Name
	p.pluginConfig.ProjectNameSafe = strings.Replace(strings.ToLower(c.Name), " ", "", -1)

	// Sync plugins
	p.SyncPlugins = make([]Sync, len(c.Sync))
	syncPlugins := plugo.LoadPluginsWithConfig(confLoader, c.Sync)

	for i, pl := range syncPlugins {
		log.Debug("Loading Sync Plugin\t" + log.Colorize(log.YELLOW, c.Sync[i].Name))
		p.SyncPlugins[i] = pl.(Sync)
		p.SyncPlugins[i].Configure(p.pluginConfig)
		p.plugins = append(p.plugins, p.SyncPlugins[i])
	}

	// Run plugins
	p.RunPlugins = make([]Run, len(c.Run))
	runPlugins := plugo.LoadPluginsWithConfig(confLoader, c.Run)

	for i, pl := range runPlugins {
		log.Debug("Loading Run Plugin\t" + log.Colorize(log.YELLOW, c.Run[i].Name))
		p.RunPlugins[i] = pl.(Run)
		p.RunPlugins[i].Configure(p.pluginConfig)
		p.plugins = append(p.plugins, p.RunPlugins[i])
	}

	// Build plugins
	p.BuildPlugins = make([]Builder, len(c.Build))
	buildPlugins := plugo.LoadPluginsWithConfig(confLoader, c.Build)

	for i, pl := range buildPlugins {
		log.Debug("Loading Build Plugin\t" + log.Colorize(log.YELLOW, c.Build[i].Name))
		p.BuildPlugins[i] = pl.(Builder)
		p.BuildPlugins[i].Configure(p.pluginConfig)
		p.plugins = append(p.plugins, p.BuildPlugins[i])
	}

	// Shell plugins
	p.ShellPlugins = make([]Shell, len(c.Shell))
	shellPlugins := plugo.LoadPluginsWithConfig(confLoader, c.Shell)

	for i, pl := range shellPlugins {
		log.Debug("Loading Shell Plugin\t" + log.Colorize(log.YELLOW, c.Shell[i].Name))
		p.ShellPlugins[i] = pl.(Shell)
		p.ShellPlugins[i].Configure(p.pluginConfig)
		p.plugins = append(p.plugins, p.ShellPlugins[i])
	}
}