Example #1
0
//Called by executeOrder
//Start the elevator ordered direction. Also starts the motorstop timer
func goToFloor(currentFloor uint, status *driver.LiftStatus, stopFloor *uint, motorDirectionCh chan<- driver.MotorDirection, statusCh chan<- driver.LiftStatus) {
	if !status.Door && !status.Running {
		if currentFloor < *stopFloor {
			motorDirectionCh <- driver.MD_up
			status.Direction = true
		} else {
			motorDirectionCh <- driver.MD_down
			status.Direction = false
		}
		motorStopTimerRunning = true
		timeGoToFloor = time.Now()
		status.Running = true
		statusCh <- *status
	}
}
Example #2
0
//Called by RunLift
func runQueue(liftStatus driver.LiftStatus, floorOrder chan<- uint) {
	floor := liftStatus.Floor
	if liftStatus.Running {
		if liftStatus.Direction {
			floor++
		} else {
			floor--
		}
	}

	order, direction := localqueue.GetOrder(floor, liftStatus.Direction)
	if liftStatus.Floor == order && liftStatus.Door {
		removeFromQueue(order, direction)
		lastOrder = 0
		liftStatus.Door = true
		time.Sleep(20 * time.Millisecond)
	} else if order == 0 && !liftStatus.Door {
		isIdle = true
	} else if order != 0 {
		isIdle = false
		if lastOrder != order && !liftStatus.Door {
			lastOrder = order
			floorOrder <- order
		}
	}
}
Example #3
0
//Called by executeOrder
//Stops at ordered floor, sets lights,motor and door. Also detects motorstop
func stopAtFloor(currentFloor uint, status *driver.LiftStatus, stopFloor *uint, motorDirectionCh chan<- driver.MotorDirection, lightCh chan<- driver.Light, statusCh chan<- driver.LiftStatus, doorTimerCh chan<- bool, motorStopCh chan<- bool) {
	if status.Floor == *stopFloor {
		motorDirectionCh <- driver.MD_stop
		status.Running = false
		status.Door = true
		lightCh <- driver.Light{0, driver.Door, true}
		go func() {
			time.Sleep(3 * time.Second)
			doorTimerCh <- true
		}()
		*stopFloor = 0
		motorStopCh <- false
		statusCh <- *status
	} else if time.Now().Sub(timeGoToFloor) > time.Duration(motorStopTimeoutBase)*time.Second && motorStopTimerRunning {
		//motorstop detected
		motorStopTimerRunning = false
		motorStopCh <- true
	}
}
Example #4
0
//Called by executeOrder
func updateStatus(currentFloor uint, status *driver.LiftStatus, motorDirectionCh chan<- driver.MotorDirection, statusCh chan<- driver.LiftStatus) {
	switch currentFloor {
	case 0:
		if status.Door {
			log.Fatal("lift should not be moving, door is open")
		}
		if !status.Running {
			log.Fatal("lift should not be moving, motor is off")
		}
		return
	case 1, 4:
		motorDirectionCh <- driver.MD_stop
		status.Floor = currentFloor
		status.Running = false
		statusCh <- *status
	case 2, 3:
		if currentFloor != status.Floor {
			status.Floor = currentFloor
			statusCh <- *status
		}
	default:
		log.Println("found unknown floor", currentFloor)
	}
}
Example #5
0
//Called by Init
func executeOrder(orderedFloorCh <-chan uint, lightCh chan<- driver.Light, statusCh chan<- driver.LiftStatus, floorSensorCh <-chan uint, doorTimerCh chan bool, motorDirectionCh chan<- driver.MotorDirection, motorStopCh chan<- bool, quitCh <-chan bool) {
	var (
		currentFloor uint
		stopFloor    uint
		status       driver.LiftStatus
	)
	status.Direction = true

	// not in state, go up until floor
	motorDirectionCh <- driver.MD_up
	for {
		currentFloor = <-floorSensorCh
		if currentFloor != 0 {
			log.Println("found floor")
			break
		}
	}
	motorDirectionCh <- driver.MD_stop
	status.Floor = currentFloor
	log.Println(currentFloor)
	status.Running = false
	status.Door = false
	statusCh <- status
	for {
		select {
		case <-quitCh:
			return
		case stopFloor = <-orderedFloorCh:
			//Got new stopFloor
		case <-doorTimerCh:
			lightCh <- driver.Light{0, driver.Door, false}
			status.Door = false
			statusCh <- status
		case currentFloor = <-floorSensorCh:
			updateStatus(currentFloor, &status, motorDirectionCh, statusCh)
		default:
			time.Sleep(5 * time.Millisecond)
			if stopFloor != 0 {
				stopAtFloor(currentFloor, &status, &stopFloor, motorDirectionCh, lightCh, statusCh, doorTimerCh, motorStopCh)
				goToFloor(currentFloor, &status, &stopFloor, motorDirectionCh, statusCh)
			}
		}
	}
}