Example #1
0
func (p *NoStdJson) readField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	_, _, size, err := iprot.ReadMapBegin()
	if err != nil {
		return thrift.PrependError("error reading map begin: ", err)
	}
	tMap := make(map[int64]string, size)
	p.One = tMap
	for i := 0; i < size; i++ {
		var _key0 int64
		if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
			return thrift.PrependError("error reading field 0: ", err)
		} else {
			_key0 = v
		}
		var _val1 string
		if v, err := iprot.ReadString(); err != nil {
			return thrift.PrependError("error reading field 0: ", err)
		} else {
			_val1 = v
		}
		p.One[_key0] = _val1
	}
	if err := iprot.ReadMapEnd(); err != nil {
		return thrift.PrependError("error reading map end: ", err)
	}
	return nil
}
Example #2
0
func (p *GetLatestChatMessagesArgs) ReadField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 1: %s", err)
	} else {
		p.StartDeliverTime = v
	}
	return nil
}
func (p *GetPrivateMessageListArgs) ReadField4(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 4: %s", err)
	} else {
		p.StartId = v
	}
	return nil
}
func (p *UpdateReadStatusArgs) ReadField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 1: %s", err)
	} else {
		p.Uid = v
	}
	return nil
}
Example #5
0
func (p *GetResourceViewHistoryArgs) ReadField2(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 2: %s", err)
	} else {
		p.StartTime = v
	}
	return nil
}
Example #6
0
func (p *DadoTransporteThrift) ReadField6(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 6: %s", err)
	} else {
		p.NumLote = &v
	}
	return nil
}
Example #7
0
func (p *AuditLogEntry) readField3(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 3: %s")
	} else {
		p.Tag = v
	}
	return nil
}
Example #8
0
func (p *FichaVisitaDomiciliarChildThrift) ReadField4(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 4: %s", err)
	} else {
		p.DtNascimento = &v
	}
	return nil
}
Example #9
0
func (p *Blog) ReadField3(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 3: %s", err)
	} else {
		p.CreatedTime = v
	}
	return nil
}
Example #10
0
func (p *GetLiveInfoArgs) ReadField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 1: %s", err)
	} else {
		p.Rid = v
	}
	return nil
}
Example #11
0
func (p *SendLiveMessageResult) ReadField0(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 0: %s", err)
	} else {
		p.Success = &v
	}
	return nil
}
Example #12
0
func (p *SendLiveMessageArgs) ReadField2(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 2: %s", err)
	} else {
		p.Uid = v
	}
	return nil
}
Example #13
0
func (p *GetComplaintsArgs) ReadField2(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 2: %s", err)
	} else {
		p.EndCreateTime = v
	}
	return nil
}
Example #14
0
func (p *UpdateComplaintArgs) ReadField2(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 2: %s", err)
	} else {
		p.Mask = v
	}
	return nil
}
Example #15
0
func (p *GetGroupMessagesArgs) ReadField3(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 3: %s", err)
	} else {
		p.StartMid = v
	}
	return nil
}
Example #16
0
func (p *FichaAtividadeColetivaThrift) ReadField14(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 14: %s", err)
	} else {
		p.AtividadeTipo = &v
	}
	return nil
}
Example #17
0
func (p *FunCallArgs) readField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 1: %s")
	} else {
		p.CallTime = v
	}
	return nil
}
Example #18
0
func (p *User) readField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 1: %s")
	} else {
		p.Id = UserId(v)
	}
	return nil
}
Example #19
0
func (p *FichaVisitaDomiciliarChildThrift) ReadField11(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 11: %s", err)
	} else {
		p.TipoDeImovel = &v
	}
	return nil
}
Example #20
0
func (p *AddTagArgs) ReadField2(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 2: %s", err)
	} else {
		p.Rid = v
	}
	return nil
}
Example #21
0
func (p *DadoTransporteThrift) ReadField2(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 2: %s", err)
	} else {
		p.TipoDadoSerializado = v
	}
	return nil
}
Example #22
0
func (p *Item) ReadField2(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 2: %s", err)
	} else {
		p.KibitzGeneratedId = v
	}
	return nil
}
Example #23
0
func (p *VariasLotacoesHeaderThrift) ReadField8(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 8: %s", err)
	} else {
		p.DataAtendimento = &v
	}
	return nil
}
Example #24
0
func (p *Recommender) ReadField13(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 13: %s", err)
	} else {
		p.MaxRatingVal = v
	}
	return nil
}
Example #25
0
func (p *DeleteResourceViewHistoryArgs) ReadField3(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 3: %s", err)
	} else {
		p.Rid = v
	}
	return nil
}
Example #26
0
func (p *Person) readField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return thrift.PrependError("error reading field 1: ", err)
	} else {
		p.ID = v
	}
	return nil
}
func (p *GetPrivateMessageListArgs) ReadField3(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 3: %s", err)
	} else {
		p.EndReceiveTime = v
	}
	return nil
}
Example #28
0
func (p *ParticipanteRowItemThrift) ReadField8(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 8: %s", err)
	} else {
		p.Sexo = &v
	}
	return nil
}
Example #29
0
func (p *ColorCount) readField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 1: %s")
	} else {
		p.Total = v
	}
	return nil
}
Example #30
0
func (p *SignalArgs) ReadField1(iprot thrift.TProtocol) error {
	if v, err := iprot.ReadI64(); err != nil {
		return fmt.Errorf("error reading field 1: %s", err)
	} else {
		p.TopologyId = v
	}
	return nil
}