Example #1
0
func Test_Proto_Thrift(t *testing.T) {
	t.Skip()
	server := &TServer{}
	err := server.Start(thrift.NewTTransportFactory())
	assert.NoError(t, err)
	defer server.Server.Stop()

	var transport thrift.TTransport
	transport, err = thrift.NewTSocket(fmt.Sprintf("127.0.0.1:%d", server.Port))
	assert.NoError(t, err)

	transportFactory := thrift.NewTTransportFactory()
	transport = transportFactory.GetTransport(transport)

	err = transport.Open()
	assert.NoError(t, err)
	defer transport.Close()

	protoFactory := thrift.NewTBinaryProtocolFactoryDefault()
	client := srv.NewTSrvClientFactory(transport, protoFactory)

	req := srv.TestRep{
		ID:   "test",
		Data: []byte("mama myla ramy"),
	}
	res, err := client.Test(&req)
	assert.NoError(t, err)
	assert.EqualValues(t, req, *res)
}
Example #2
0
func Benchmark_Proto_Thrift_Buffered(b *testing.B) {
	b.Skip()
	server := &TServer{}
	err := server.Start(thrift.NewTBufferedTransportFactory(thrift_buffer))
	assert.NoError(b, err)
	defer server.Server.Stop()

	var transport thrift.TTransport
	transport, err = thrift.NewTSocket(fmt.Sprintf("127.0.0.1:%d", server.Port))
	assert.NoError(b, err)

	transportFactory := thrift.NewTBufferedTransportFactory(thrift_buffer)
	transport = transportFactory.GetTransport(transport)

	err = transport.Open()
	assert.NoError(b, err)
	defer transport.Close()

	protoFactory := thrift.NewTBinaryProtocolFactoryDefault()
	client := srv.NewTSrvClientFactory(transport, protoFactory)

	b.Log(server.Port, b.N)

	b.ResetTimer()
	for i := 0; i < b.N; i++ {
		b.StartTimer()
		req := srv.TestRep{
			ID:   fmt.Sprintf("%d", i),
			Data: []byte("mama myla ramy"),
		}
		res, err := client.Test(&req)
		b.StopTimer()
		assert.NoError(b, err)
		assert.EqualValues(b, req, *res)
		b.SetBytes(int64(len(req.Data) * 2))
	}
}
Example #3
0
func main() {
	flag.Usage = Usage
	var host string
	var port int
	var protocol string
	var urlString string
	var framed bool
	var useHttp bool
	var parsedUrl url.URL
	var trans thrift.TTransport
	_ = strconv.Atoi
	_ = math.Abs
	flag.Usage = Usage
	flag.StringVar(&host, "h", "localhost", "Specify host and port")
	flag.IntVar(&port, "p", 9090, "Specify port")
	flag.StringVar(&protocol, "P", "binary", "Specify the protocol (binary, compact, simplejson, json)")
	flag.StringVar(&urlString, "u", "", "Specify the url")
	flag.BoolVar(&framed, "framed", false, "Use framed transport")
	flag.BoolVar(&useHttp, "http", false, "Use http")
	flag.Parse()

	if len(urlString) > 0 {
		parsedUrl, err := url.Parse(urlString)
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
		host = parsedUrl.Host
		useHttp = len(parsedUrl.Scheme) <= 0 || parsedUrl.Scheme == "http"
	} else if useHttp {
		_, err := url.Parse(fmt.Sprint("http://", host, ":", port))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
	}

	cmd := flag.Arg(0)
	var err error
	if useHttp {
		trans, err = thrift.NewTHttpClient(parsedUrl.String())
	} else {
		portStr := fmt.Sprint(port)
		if strings.Contains(host, ":") {
			host, portStr, err = net.SplitHostPort(host)
			if err != nil {
				fmt.Fprintln(os.Stderr, "error with host:", err)
				os.Exit(1)
			}
		}
		trans, err = thrift.NewTSocket(net.JoinHostPort(host, portStr))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "error resolving address:", err)
			os.Exit(1)
		}
		if framed {
			trans = thrift.NewTFramedTransport(trans)
		}
	}
	if err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error creating transport", err)
		os.Exit(1)
	}
	defer trans.Close()
	var protocolFactory thrift.TProtocolFactory
	switch protocol {
	case "compact":
		protocolFactory = thrift.NewTCompactProtocolFactory()
		break
	case "simplejson":
		protocolFactory = thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		break
	case "json":
		protocolFactory = thrift.NewTJSONProtocolFactory()
		break
	case "binary", "":
		protocolFactory = thrift.NewTBinaryProtocolFactoryDefault()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid protocol specified: ", protocol)
		Usage()
		os.Exit(1)
	}
	client := add.NewAddServiceClientFactory(trans, protocolFactory)
	if err := trans.Open(); err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error opening socket to ", host, ":", port, " ", err)
		os.Exit(1)
	}

	switch cmd {
	case "Add":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Add requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0, err4 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(1), 10, 64))
		if err4 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		argvalue1, err5 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(2), 10, 64))
		if err5 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.Add(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "":
		Usage()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid function ", cmd)
	}
}
Example #4
0
func main() {
	flag.Usage = Usage
	var host string
	var port int
	var protocol string
	var urlString string
	var framed bool
	var useHttp bool
	var parsedUrl url.URL
	var trans thrift.TTransport
	_ = strconv.Atoi
	_ = math.Abs
	flag.Usage = Usage
	flag.StringVar(&host, "h", "localhost", "Specify host and port")
	flag.IntVar(&port, "p", 9090, "Specify port")
	flag.StringVar(&protocol, "P", "binary", "Specify the protocol (binary, compact, simplejson, json)")
	flag.StringVar(&urlString, "u", "", "Specify the url")
	flag.BoolVar(&framed, "framed", false, "Use framed transport")
	flag.BoolVar(&useHttp, "http", false, "Use http")
	flag.Parse()

	if len(urlString) > 0 {
		parsedUrl, err := url.Parse(urlString)
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
		host = parsedUrl.Host
		useHttp = len(parsedUrl.Scheme) <= 0 || parsedUrl.Scheme == "http"
	} else if useHttp {
		_, err := url.Parse(fmt.Sprint("http://", host, ":", port))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
	}

	cmd := flag.Arg(0)
	var err error
	if useHttp {
		trans, err = thrift.NewTHttpClient(parsedUrl.String())
	} else {
		portStr := fmt.Sprint(port)
		if strings.Contains(host, ":") {
			host, portStr, err = net.SplitHostPort(host)
			if err != nil {
				fmt.Fprintln(os.Stderr, "error with host:", err)
				os.Exit(1)
			}
		}
		trans, err = thrift.NewTSocket(net.JoinHostPort(host, portStr))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "error resolving address:", err)
			os.Exit(1)
		}
		if framed {
			trans = thrift.NewTFramedTransport(trans)
		}
	}
	if err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error creating transport", err)
		os.Exit(1)
	}
	defer trans.Close()
	var protocolFactory thrift.TProtocolFactory
	switch protocol {
	case "compact":
		protocolFactory = thrift.NewTCompactProtocolFactory()
		break
	case "simplejson":
		protocolFactory = thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		break
	case "json":
		protocolFactory = thrift.NewTJSONProtocolFactory()
		break
	case "binary", "":
		protocolFactory = thrift.NewTBinaryProtocolFactoryDefault()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid protocol specified: ", protocol)
		Usage()
		os.Exit(1)
	}
	client := scribe.NewScribeClientFactory(trans, protocolFactory)
	if err := trans.Open(); err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error opening socket to ", host, ":", port, " ", err)
		os.Exit(1)
	}

	switch cmd {
	case "Log":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Log requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		arg5 := flag.Arg(1)
		mbTrans6 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg5))
		defer mbTrans6.Close()
		_, err7 := mbTrans6.WriteString(arg5)
		if err7 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory8 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt9 := factory8.GetProtocol(mbTrans6)
		containerStruct0 := scribe.NewLogArgs()
		err10 := containerStruct0.ReadField1(jsProt9)
		if err10 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue0 := containerStruct0.Messages
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.Log(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "":
		Usage()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid function ", cmd)
	}
}
Example #5
0
func main() {
	flag.Usage = Usage
	var host string
	var port int
	var protocol string
	var urlString string
	var framed bool
	var useHttp bool
	var parsedUrl url.URL
	var trans thrift.TTransport
	_ = strconv.Atoi
	_ = math.Abs
	flag.Usage = Usage
	flag.StringVar(&host, "h", "localhost", "Specify host and port")
	flag.IntVar(&port, "p", 9090, "Specify port")
	flag.StringVar(&protocol, "P", "binary", "Specify the protocol (binary, compact, simplejson, json)")
	flag.StringVar(&urlString, "u", "", "Specify the url")
	flag.BoolVar(&framed, "framed", false, "Use framed transport")
	flag.BoolVar(&useHttp, "http", false, "Use http")
	flag.Parse()

	if len(urlString) > 0 {
		parsedUrl, err := url.Parse(urlString)
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
		host = parsedUrl.Host
		useHttp = len(parsedUrl.Scheme) <= 0 || parsedUrl.Scheme == "http"
	} else if useHttp {
		_, err := url.Parse(fmt.Sprint("http://", host, ":", port))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
	}

	cmd := flag.Arg(0)
	var err error
	if useHttp {
		trans, err = thrift.NewTHttpClient(parsedUrl.String())
	} else {
		portStr := fmt.Sprint(port)
		if strings.Contains(host, ":") {
			host, portStr, err = net.SplitHostPort(host)
			if err != nil {
				fmt.Fprintln(os.Stderr, "error with host:", err)
				os.Exit(1)
			}
		}
		trans, err = thrift.NewTSocket(net.JoinHostPort(host, portStr))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "error resolving address:", err)
			os.Exit(1)
		}
		if framed {
			trans = thrift.NewTFramedTransport(trans)
		}
	}
	if err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error creating transport", err)
		os.Exit(1)
	}
	defer trans.Close()
	var protocolFactory thrift.TProtocolFactory
	switch protocol {
	case "compact":
		protocolFactory = thrift.NewTCompactProtocolFactory()
		break
	case "simplejson":
		protocolFactory = thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		break
	case "json":
		protocolFactory = thrift.NewTJSONProtocolFactory()
		break
	case "binary", "":
		protocolFactory = thrift.NewTBinaryProtocolFactoryDefault()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid protocol specified: ", protocol)
		Usage()
		os.Exit(1)
	}
	client := zipkincollector.NewZipkinCollectorClientFactory(trans, protocolFactory)
	if err := trans.Open(); err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error opening socket to ", host, ":", port, " ", err)
		os.Exit(1)
	}

	switch cmd {
	case "storeTopAnnotations":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "StoreTopAnnotations requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		arg10 := flag.Arg(2)
		mbTrans11 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg10))
		defer mbTrans11.Close()
		_, err12 := mbTrans11.WriteString(arg10)
		if err12 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory13 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt14 := factory13.GetProtocol(mbTrans11)
		containerStruct1 := zipkincollector.NewStoreTopAnnotationsArgs()
		err15 := containerStruct1.ReadField2(jsProt14)
		if err15 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue1 := containerStruct1.Annotations
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.StoreTopAnnotations(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "storeTopKeyValueAnnotations":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "StoreTopKeyValueAnnotations requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		arg17 := flag.Arg(2)
		mbTrans18 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg17))
		defer mbTrans18.Close()
		_, err19 := mbTrans18.WriteString(arg17)
		if err19 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory20 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt21 := factory20.GetProtocol(mbTrans18)
		containerStruct1 := zipkincollector.NewStoreTopKeyValueAnnotationsArgs()
		err22 := containerStruct1.ReadField2(jsProt21)
		if err22 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue1 := containerStruct1.Annotations
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.StoreTopKeyValueAnnotations(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "storeDependencies":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "StoreDependencies requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		arg23 := flag.Arg(1)
		mbTrans24 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg23))
		defer mbTrans24.Close()
		_, err25 := mbTrans24.WriteString(arg23)
		if err25 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory26 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt27 := factory26.GetProtocol(mbTrans24)
		argvalue0 := zipkincollector.NewDependencies()
		err28 := argvalue0.Read(jsProt27)
		if err28 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.StoreDependencies(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "Log":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Log requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		arg29 := flag.Arg(1)
		mbTrans30 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg29))
		defer mbTrans30.Close()
		_, err31 := mbTrans30.WriteString(arg29)
		if err31 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory32 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt33 := factory32.GetProtocol(mbTrans30)
		containerStruct0 := zipkincollector.NewLogArgs()
		err34 := containerStruct0.ReadField1(jsProt33)
		if err34 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue0 := containerStruct0.Messages
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.Log(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "":
		Usage()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid function ", cmd)
	}
}
Example #6
0
func main() {
	flag.Usage = Usage
	var host string
	var port int
	var protocol string
	var urlString string
	var framed bool
	var useHttp bool
	var parsedUrl url.URL
	var trans thrift.TTransport
	_ = strconv.Atoi
	_ = math.Abs
	flag.Usage = Usage
	flag.StringVar(&host, "h", "localhost", "Specify host and port")
	flag.IntVar(&port, "p", 9090, "Specify port")
	flag.StringVar(&protocol, "P", "binary", "Specify the protocol (binary, compact, simplejson, json)")
	flag.StringVar(&urlString, "u", "", "Specify the url")
	flag.BoolVar(&framed, "framed", false, "Use framed transport")
	flag.BoolVar(&useHttp, "http", false, "Use http")
	flag.Parse()

	if len(urlString) > 0 {
		parsedUrl, err := url.Parse(urlString)
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
		host = parsedUrl.Host
		useHttp = len(parsedUrl.Scheme) <= 0 || parsedUrl.Scheme == "http"
	} else if useHttp {
		_, err := url.Parse(fmt.Sprint("http://", host, ":", port))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error parsing URL: ", err)
			flag.Usage()
		}
	}

	cmd := flag.Arg(0)
	var err error
	if useHttp {
		trans, err = thrift.NewTHttpClient(parsedUrl.String())
	} else {
		portStr := fmt.Sprint(port)
		if strings.Contains(host, ":") {
			host, portStr, err = net.SplitHostPort(host)
			if err != nil {
				fmt.Fprintln(os.Stderr, "error with host:", err)
				os.Exit(1)
			}
		}
		trans, err = thrift.NewTSocket(net.JoinHostPort(host, portStr))
		if err != nil {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "error resolving address:", err)
			os.Exit(1)
		}
		if framed {
			trans = thrift.NewTFramedTransport(trans)
		}
	}
	if err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error creating transport", err)
		os.Exit(1)
	}
	defer trans.Close()
	var protocolFactory thrift.TProtocolFactory
	switch protocol {
	case "compact":
		protocolFactory = thrift.NewTCompactProtocolFactory()
		break
	case "simplejson":
		protocolFactory = thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		break
	case "json":
		protocolFactory = thrift.NewTJSONProtocolFactory()
		break
	case "binary", "":
		protocolFactory = thrift.NewTBinaryProtocolFactoryDefault()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid protocol specified: ", protocol)
		Usage()
		os.Exit(1)
	}
	client := zipkinquery.NewZipkinQueryClientFactory(trans, protocolFactory)
	if err := trans.Open(); err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error opening socket to ", host, ":", port, " ", err)
		os.Exit(1)
	}

	switch cmd {
	case "getTraceIds":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceIds requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		arg77 := flag.Arg(1)
		mbTrans78 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg77))
		defer mbTrans78.Close()
		_, err79 := mbTrans78.WriteString(arg77)
		if err79 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory80 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt81 := factory80.GetProtocol(mbTrans78)
		argvalue0 := zipkinquery.NewQueryRequest()
		err82 := argvalue0.Read(jsProt81)
		if err82 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.GetTraceIds(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTraceIdsBySpanName":
		if flag.NArg()-1 != 5 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceIdsBySpanName requires 5 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		argvalue1 := flag.Arg(2)
		value1 := argvalue1
		argvalue2, err85 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(3), 10, 64))
		if err85 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value2 := argvalue2
		tmp3, err86 := (strconv.Atoi(flag.Arg(4)))
		if err86 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue3 := int32(tmp3)
		value3 := argvalue3
		tmp4, err := (strconv.Atoi(flag.Arg(5)))
		if err != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue4 := zipkinquery.Order(tmp4)
		value4 := argvalue4
		fmt.Print(client.GetTraceIdsBySpanName(value0, value1, value2, value3, value4))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTraceIdsByServiceName":
		if flag.NArg()-1 != 4 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceIdsByServiceName requires 4 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		argvalue1, err88 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(2), 10, 64))
		if err88 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value1 := argvalue1
		tmp2, err89 := (strconv.Atoi(flag.Arg(3)))
		if err89 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue2 := int32(tmp2)
		value2 := argvalue2
		tmp3, err := (strconv.Atoi(flag.Arg(4)))
		if err != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue3 := zipkinquery.Order(tmp3)
		value3 := argvalue3
		fmt.Print(client.GetTraceIdsByServiceName(value0, value1, value2, value3))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTraceIdsByAnnotation":
		if flag.NArg()-1 != 6 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceIdsByAnnotation requires 6 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		argvalue1 := flag.Arg(2)
		value1 := argvalue1
		argvalue2 := []byte(flag.Arg(3))
		value2 := argvalue2
		argvalue3, err93 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(4), 10, 64))
		if err93 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value3 := argvalue3
		tmp4, err94 := (strconv.Atoi(flag.Arg(5)))
		if err94 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue4 := int32(tmp4)
		value4 := argvalue4
		tmp5, err := (strconv.Atoi(flag.Arg(6)))
		if err != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue5 := zipkinquery.Order(tmp5)
		value5 := argvalue5
		fmt.Print(client.GetTraceIdsByAnnotation(value0, value1, value2, value3, value4, value5))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "tracesExist":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "TracesExist requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		arg95 := flag.Arg(1)
		mbTrans96 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg95))
		defer mbTrans96.Close()
		_, err97 := mbTrans96.WriteString(arg95)
		if err97 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory98 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt99 := factory98.GetProtocol(mbTrans96)
		containerStruct0 := zipkinquery.NewTracesExistArgs()
		err100 := containerStruct0.ReadField1(jsProt99)
		if err100 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue0 := containerStruct0.TraceIds
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.TracesExist(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTracesByIds":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTracesByIds requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		arg101 := flag.Arg(1)
		mbTrans102 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg101))
		defer mbTrans102.Close()
		_, err103 := mbTrans102.WriteString(arg101)
		if err103 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory104 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt105 := factory104.GetProtocol(mbTrans102)
		containerStruct0 := zipkinquery.NewGetTracesByIdsArgs()
		err106 := containerStruct0.ReadField1(jsProt105)
		if err106 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue0 := containerStruct0.TraceIds
		value0 := argvalue0
		arg107 := flag.Arg(2)
		mbTrans108 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg107))
		defer mbTrans108.Close()
		_, err109 := mbTrans108.WriteString(arg107)
		if err109 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory110 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt111 := factory110.GetProtocol(mbTrans108)
		containerStruct1 := zipkinquery.NewGetTracesByIdsArgs()
		err112 := containerStruct1.ReadField2(jsProt111)
		if err112 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue1 := containerStruct1.Adjust
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.GetTracesByIds(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTraceTimelinesByIds":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceTimelinesByIds requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		arg113 := flag.Arg(1)
		mbTrans114 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg113))
		defer mbTrans114.Close()
		_, err115 := mbTrans114.WriteString(arg113)
		if err115 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory116 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt117 := factory116.GetProtocol(mbTrans114)
		containerStruct0 := zipkinquery.NewGetTraceTimelinesByIdsArgs()
		err118 := containerStruct0.ReadField1(jsProt117)
		if err118 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue0 := containerStruct0.TraceIds
		value0 := argvalue0
		arg119 := flag.Arg(2)
		mbTrans120 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg119))
		defer mbTrans120.Close()
		_, err121 := mbTrans120.WriteString(arg119)
		if err121 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory122 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt123 := factory122.GetProtocol(mbTrans120)
		containerStruct1 := zipkinquery.NewGetTraceTimelinesByIdsArgs()
		err124 := containerStruct1.ReadField2(jsProt123)
		if err124 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue1 := containerStruct1.Adjust
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.GetTraceTimelinesByIds(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTraceSummariesByIds":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceSummariesByIds requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		arg125 := flag.Arg(1)
		mbTrans126 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg125))
		defer mbTrans126.Close()
		_, err127 := mbTrans126.WriteString(arg125)
		if err127 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory128 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt129 := factory128.GetProtocol(mbTrans126)
		containerStruct0 := zipkinquery.NewGetTraceSummariesByIdsArgs()
		err130 := containerStruct0.ReadField1(jsProt129)
		if err130 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue0 := containerStruct0.TraceIds
		value0 := argvalue0
		arg131 := flag.Arg(2)
		mbTrans132 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg131))
		defer mbTrans132.Close()
		_, err133 := mbTrans132.WriteString(arg131)
		if err133 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory134 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt135 := factory134.GetProtocol(mbTrans132)
		containerStruct1 := zipkinquery.NewGetTraceSummariesByIdsArgs()
		err136 := containerStruct1.ReadField2(jsProt135)
		if err136 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue1 := containerStruct1.Adjust
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.GetTraceSummariesByIds(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTraceCombosByIds":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceCombosByIds requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		arg137 := flag.Arg(1)
		mbTrans138 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg137))
		defer mbTrans138.Close()
		_, err139 := mbTrans138.WriteString(arg137)
		if err139 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory140 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt141 := factory140.GetProtocol(mbTrans138)
		containerStruct0 := zipkinquery.NewGetTraceCombosByIdsArgs()
		err142 := containerStruct0.ReadField1(jsProt141)
		if err142 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue0 := containerStruct0.TraceIds
		value0 := argvalue0
		arg143 := flag.Arg(2)
		mbTrans144 := thrift.NewTMemoryBufferLen(len(arg143))
		defer mbTrans144.Close()
		_, err145 := mbTrans144.WriteString(arg143)
		if err145 != nil {
			Usage()
			return
		}
		factory146 := thrift.NewTSimpleJSONProtocolFactory()
		jsProt147 := factory146.GetProtocol(mbTrans144)
		containerStruct1 := zipkinquery.NewGetTraceCombosByIdsArgs()
		err148 := containerStruct1.ReadField2(jsProt147)
		if err148 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue1 := containerStruct1.Adjust
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.GetTraceCombosByIds(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getServiceNames":
		if flag.NArg()-1 != 0 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetServiceNames requires 0 args")
			flag.Usage()
		}
		fmt.Print(client.GetServiceNames())
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getSpanNames":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetSpanNames requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.GetSpanNames(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "setTraceTimeToLive":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "SetTraceTimeToLive requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0, err150 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(1), 10, 64))
		if err150 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		tmp1, err151 := (strconv.Atoi(flag.Arg(2)))
		if err151 != nil {
			Usage()
			return
		}
		argvalue1 := int32(tmp1)
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.SetTraceTimeToLive(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTraceTimeToLive":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTraceTimeToLive requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0, err152 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(1), 10, 64))
		if err152 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.GetTraceTimeToLive(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getDataTimeToLive":
		if flag.NArg()-1 != 0 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetDataTimeToLive requires 0 args")
			flag.Usage()
		}
		fmt.Print(client.GetDataTimeToLive())
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getDependencies":
		if flag.NArg()-1 != 2 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetDependencies requires 2 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0, err153 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(1), 10, 64))
		if err153 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		argvalue1, err154 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(2), 10, 64))
		if err154 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value1 := argvalue1
		fmt.Print(client.GetDependencies(value0, value1))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTopAnnotations":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTopAnnotations requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.GetTopAnnotations(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getTopKeyValueAnnotations":
		if flag.NArg()-1 != 1 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetTopKeyValueAnnotations requires 1 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0 := flag.Arg(1)
		value0 := argvalue0
		fmt.Print(client.GetTopKeyValueAnnotations(value0))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getSpanDurations":
		if flag.NArg()-1 != 3 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetSpanDurations requires 3 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0, err157 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(1), 10, 64))
		if err157 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		argvalue1 := flag.Arg(2)
		value1 := argvalue1
		argvalue2 := flag.Arg(3)
		value2 := argvalue2
		fmt.Print(client.GetSpanDurations(value0, value1, value2))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "getServiceNamesToTraceIds":
		if flag.NArg()-1 != 3 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "GetServiceNamesToTraceIds requires 3 args")
			flag.Usage()
		}
		argvalue0, err160 := (strconv.ParseInt(flag.Arg(1), 10, 64))
		if err160 != nil {
			Usage()
			return
		}
		value0 := argvalue0
		argvalue1 := flag.Arg(2)
		value1 := argvalue1
		argvalue2 := flag.Arg(3)
		value2 := argvalue2
		fmt.Print(client.GetServiceNamesToTraceIds(value0, value1, value2))
		fmt.Print("\n")
		break
	case "":
		Usage()
		break
	default:
		fmt.Fprintln(os.Stderr, "Invalid function ", cmd)
	}
}