func (a *concreteApplier) setUpLogrotate(applySpec as.ApplySpec) error {
	err := a.logrotateDelegate.SetupLogrotate(
		boshsettings.VCAPUsername,
		a.dirProvider.BaseDir(),
		applySpec.MaxLogFileSize(),
	)
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Logrotate setup failed")
	}

	return nil
}
func (a *concreteApplier) Prepare(desiredApplySpec as.ApplySpec) error {
	for _, job := range desiredApplySpec.Jobs() {
		err := a.jobApplier.Prepare(job)
		if err != nil {
			return bosherr.WrapError(err, "Preparing job %s", job.Name)
		}
	}

	for _, pkg := range desiredApplySpec.Packages() {
		err := a.packageApplier.Prepare(pkg)
		if err != nil {
			return bosherr.WrapError(err, "Preparing package %s", pkg.Name)
		}
	}

	return nil
}
Example #3
0
func (a *concreteApplier) ConfigureJobs(desiredApplySpec as.ApplySpec) error {

	jobs := desiredApplySpec.Jobs()
	for i := 0; i < len(jobs); i++ {
		job := jobs[len(jobs)-1-i]

		err := a.jobApplier.Configure(job, i)
		if err != nil {
			return bosherr.WrapErrorf(err, "Configuring job %s", job.Name)
		}
	}

	err := a.jobSupervisor.Reload()
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Reloading jobSupervisor")
	}

	return nil
}
func (a *concreteApplier) Apply(currentApplySpec, desiredApplySpec as.ApplySpec) error {
	err := a.jobSupervisor.RemoveAllJobs()
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Removing all jobs")
	}

	jobs := desiredApplySpec.Jobs()
	for _, job := range jobs {
		err = a.jobApplier.Apply(job)
		if err != nil {
			return bosherr.WrapError(err, "Applying job %s", job.Name)
		}
	}

	err = a.jobApplier.KeepOnly(append(currentApplySpec.Jobs(), desiredApplySpec.Jobs()...))
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Keeping only needed jobs")
	}

	for _, pkg := range desiredApplySpec.Packages() {
		err = a.packageApplier.Apply(pkg)
		if err != nil {
			return bosherr.WrapError(err, "Applying package %s", pkg.Name)
		}
	}

	err = a.packageApplier.KeepOnly(append(currentApplySpec.Packages(), desiredApplySpec.Packages()...))
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Keeping only needed packages")
	}

	for i := 0; i < len(jobs); i++ {
		job := jobs[len(jobs)-1-i]

		err = a.jobApplier.Configure(job, i)
		if err != nil {
			return bosherr.WrapError(err, "Configuring job %s", job.Name)
		}
	}

	err = a.jobSupervisor.Reload()
	if err != nil {
		return bosherr.WrapError(err, "Reloading jobSupervisor")
	}

	return a.setUpLogrotate(desiredApplySpec)
}