Example #1
0
func hyperHandlePodEvent(vmResponse *types.VmResponse, data interface{},
	mypod *hypervisor.Pod, vm *hypervisor.Vm) bool {
	daemon := data.(*Daemon)

	if vmResponse.Code == types.E_POD_FINISHED {
		if vm.Keep != types.VM_KEEP_NONE {
			mypod.Vm = ""
			vm.Status = types.S_VM_IDLE
			return false
		}
		mypod.SetPodContainerStatus(vmResponse.Data.([]uint32))
		mypod.Vm = ""
		vm.Status = types.S_VM_IDLE
		if mypod.Autoremove == true {
			daemon.CleanPod(mypod.Id)
			return false
		}
	} else if vmResponse.Code == types.E_VM_SHUTDOWN {
		if mypod.Status == types.S_POD_RUNNING {
			mypod.Status = types.S_POD_SUCCEEDED
			mypod.SetContainerStatus(types.S_POD_SUCCEEDED)
		}
		mypod.Vm = ""
		daemon.RemoveVm(vm.Id)
		if mypod.Type == "kubernetes" {
			switch mypod.Status {
			case types.S_POD_SUCCEEDED:
				if mypod.RestartPolicy == "always" {
					daemon.RestartPod(mypod)
					break
				}
				daemon.DeletePodFromDB(mypod.Id)
				for _, c := range mypod.Containers {
					glog.V(1).Infof("Ready to rm container: %s", c.Id)
					if _, _, err := daemon.DockerCli.SendCmdDelete(c.Id); err != nil {
						glog.V(1).Infof("Error to rm container: %s", err.Error())
					}
				}
				//daemon.RemovePod(mypod.Id)
				daemon.DeletePodContainerFromDB(mypod.Id)
				daemon.DeleteVolumeId(mypod.Id)
				break
			case types.S_POD_FAILED:
				if mypod.RestartPolicy != "never" {
					daemon.RestartPod(mypod)
					break
				}
				daemon.DeletePodFromDB(mypod.Id)
				for _, c := range mypod.Containers {
					glog.V(1).Infof("Ready to rm container: %s", c.Id)
					if _, _, err := daemon.DockerCli.SendCmdDelete(c.Id); err != nil {
						glog.V(1).Infof("Error to rm container: %s", err.Error())
					}
				}
				//daemon.RemovePod(podId)
				daemon.DeletePodContainerFromDB(mypod.Id)
				daemon.DeleteVolumeId(mypod.Id)
				break
			default:
				break
			}
		}
		return true
	}

	return false
}
Example #2
0
func (daemon *Daemon) CmdPodInfo(job *engine.Job) error {
	if len(job.Args) == 0 {
		return fmt.Errorf("Can not get Pod info without Pod ID")
	}
	daemon.PodsMutex.RLock()
	glog.V(2).Infof("lock read of PodList")
	defer daemon.PodsMutex.RUnlock()
	defer glog.V(2).Infof("unlock read of PodList")
	var (
		podId  string
		mypod  *hypervisor.Pod
		userpod *pod.UserPod
		ok   bool
		imageid string
	)
	if strings.Contains(job.Args[0], "pod-") {
		podId = job.Args[0]
		// We need to find the VM which running the POD
		mypod, ok = daemon.PodList[podId]
		if !ok {
			return fmt.Errorf("Can not get Pod info with pod ID(%s)", podId)
		}
	} else {
		for _, p := range daemon.PodList {
			if p.Name == job.Args[0] {
				mypod = p
				break
			}
		}
		if mypod == nil {
			return fmt.Errorf("Can not get Pod info with pod name(%s)", job.Args[0])
		}
	}
	podData, err := daemon.GetPodByName(mypod.Id)
	if err == nil {
		if userpod, err = daemon.ProcessPodBytes(podData, mypod.Id); err != nil {
			return err
		}
	}
	// Construct the PodInfo JSON structure
	cStatus := []types.ContainerStatus{}
	containers := []types.Container{}
	for i, c := range mypod.Containers {
		ports := []types.ContainerPort{}
		envs := []types.EnvironmentVar{}
		vols := []types.VolumeMount{}
		jsonResponse, err := daemon.DockerCli.GetContainerInfo(c.Id)
		if err == nil {
			for _, e := range jsonResponse.Config.Env {
				envs = append(envs, types.EnvironmentVar{
					Env:  e[:strings.Index(e, "=")],
					Value: e[strings.Index(e, "=")+1:]})
			}
			imageid = jsonResponse.Image
		}
		for _, port := range userpod.Containers[i].Ports {
			ports = append(ports, types.ContainerPort{
				HostPort:   port.HostPort,
				ContainerPort: port.ContainerPort,
				Protocol:   port.Protocol})
		}
		for _, e := range userpod.Containers[i].Envs {
			envs = append(envs, types.EnvironmentVar{
				Env:  e.Env,
				Value: e.Value})
		}
		for _, v := range userpod.Containers[i].Volumes {
			vols = append(vols, types.VolumeMount{
				Name:   v.Volume,
				MountPath: v.Path,
				ReadOnly: v.ReadOnly})
		}
		container := types.Container{
			Name:      c.Name,
			ContainerID:   c.Id,
			Image:      c.Image,
			ImageID:     imageid,
			Commands:    userpod.Containers[i].Command,
			Args:      []string{},
			Workdir:     userpod.Containers[i].Workdir,
			Ports:      ports,
			Environment:   envs,
			Volume:     vols,
			ImagePullPolicy: "",
		}
		containers = append(containers, container)
		// Set ContainerStatus
		s := types.ContainerStatus{}
		s.Name = c.Name
		s.ContainerID = c.Id
		s.Waiting = types.WaitingStatus{Reason: ""}
		s.Running = types.RunningStatus{StartedAt: ""}
		s.Terminated = types.TermStatus{}
		if c.Status == runvtypes.S_POD_CREATED {
			s.Waiting.Reason = "Pending"
			s.Phase = "pending"
		} else if c.Status == runvtypes.S_POD_RUNNING {
			s.Running.StartedAt = mypod.StartedAt
			s.Phase = "running"
		} else { // S_POD_FAILED or S_POD_SUCCEEDED
			if c.Status == runvtypes.S_POD_FAILED {
				s.Terminated.ExitCode = c.ExitCode
				s.Terminated.Reason = "Failed"
				s.Phase = "failed"
			} else {
				s.Terminated.ExitCode = c.ExitCode
				s.Terminated.Reason = "Succeeded"
				s.Phase = "succeeded"
			}
			s.Terminated.StartedAt = mypod.StartedAt
			s.Terminated.FinishedAt = mypod.FinishedAt
		}
		cStatus = append(cStatus, s)
	}
	podVoumes := []types.PodVolume{}
	for _, v := range userpod.Volumes {
		podVoumes = append(podVoumes, types.PodVolume{
			Name:   v.Name,
			HostPath: v.Source,
			Driver:  v.Driver})
	}
	spec := types.PodSpec{
		Volumes:  podVoumes,
		Containers: containers,
	}
	podIPs := []string{}
	if mypod.Vm != "" {
		var vm *hypervisor.Vm = nil
		for _, m := range daemon.VmList {
			if mypod.Vm == m.Id {
				vm = m
				break
			}
		}
		if vm != nil {
			podIPs = mypod.GetPodIP(vm)
		}
	}
	status := types.PodStatus{
		Status:  cStatus,
		HostIP:  utils.GetHostIP(),
		PodIP:   podIPs,
		StartTime: mypod.StartedAt,
	}
	switch mypod.Status {
	case runvtypes.S_POD_CREATED:
		status.Phase = "Pending"
		break
	case runvtypes.S_POD_RUNNING:
		status.Phase = "Running"
		break
	case runvtypes.S_POD_SUCCEEDED:
		status.Phase = "Succeeded"
		break
	case runvtypes.S_POD_FAILED:
		status.Phase = "Failed"
		break
	}

	data := types.PodInfo{
		Kind:    "Pod",
		ApiVersion: utils.APIVERSION,
		Vm:     mypod.Vm,
		Spec:    spec,
		Status:   status,
	}
	v := &engine.Env{}
	v.SetJson("data", data)
	if _, err := v.WriteTo(job.Stdout); err != nil {
		return err
	}

	return nil
}