Example #1
0
// CreateMapper returns a Mapper for the given shard ID.
func (r *ShardMapper) CreateMapper(sh meta.ShardInfo, stmt string, chunkSize int) (tsdb.Mapper, error) {
	var err error
	var m tsdb.Mapper
	if sh.OwnedBy(r.MetaStore.NodeID()) {
		m, err = r.TSDBStore.CreateMapper(sh.ID, stmt, chunkSize)
		if err != nil {
			return nil, err
		}
	} else {
		m = NewRemoteMaper(sh.OwnerIDs[0], sh.ID, stmt, chunkSize)
	}

	return m, nil
}
Example #2
0
// CreateMapper returns a Mapper for the given shard ID.
func (s *ShardMapper) CreateMapper(sh meta.ShardInfo, stmt influxql.Statement, chunkSize int) (tsdb.Mapper, error) {
	m, err := s.TSDBStore.CreateMapper(sh.ID, stmt, chunkSize)
	if err != nil {
		return nil, err
	}

	if !sh.OwnedBy(s.MetaStore.NodeID()) || s.ForceRemoteMapping {
		// Pick a node in a pseudo-random manner.
		conn, err := s.dial(sh.OwnerIDs[rand.Intn(len(sh.OwnerIDs))])
		if err != nil {
			return nil, err
		}
		conn.SetDeadline(time.Now().Add(s.timeout))

		m.SetRemote(NewRemoteMapper(conn.(*pool.PoolConn), sh.ID, stmt, chunkSize))
	}

	return m, nil
}
Example #3
0
// CreateMapper returns a Mapper for the given shard ID.
func (s *ShardMapper) CreateMapper(sh meta.ShardInfo, stmt influxql.Statement, chunkSize int) (tsdb.Mapper, error) {
	// Create a remote mapper if the local node doesn't own the shard.
	if !sh.OwnedBy(s.MetaStore.NodeID()) || s.ForceRemoteMapping {
		// Pick a node in a pseudo-random manner.
		conn, err := s.dial(sh.Owners[rand.Intn(len(sh.Owners))].NodeID)
		if err != nil {
			return nil, err
		}
		conn.SetDeadline(time.Now().Add(s.timeout))

		return NewRemoteMapper(conn, sh.ID, stmt, chunkSize), nil
	}

	// If it is local then return the mapper from the store.
	m, err := s.TSDBStore.CreateMapper(sh.ID, stmt, chunkSize)
	if err != nil {
		return nil, err
	}

	return m, nil
}
Example #4
0
// CreateMapper returns a Mapper for the given shard ID.
func (s *ShardMapper) CreateMapper(sh meta.ShardInfo, stmt string, chunkSize int) (tsdb.Mapper, error) {
	var err error
	var m tsdb.Mapper
	if sh.OwnedBy(s.MetaStore.NodeID()) && !s.ForceRemoteMapping {
		m, err = s.TSDBStore.CreateMapper(sh.ID, stmt, chunkSize)
		if err != nil {
			return nil, err
		}
	} else {
		// Pick a node in a pseudo-random manner.
		conn, err := s.dial(sh.OwnerIDs[rand.Intn(len(sh.OwnerIDs))])
		if err != nil {
			return nil, err
		}
		conn.SetDeadline(time.Now().Add(s.timeout))

		rm := NewRemoteMapper(conn.(*pool.PoolConn), sh.ID, stmt, chunkSize)
		m = rm
	}

	return m, nil
}