Example #1
0
func InviteMembers(team *model.Team, user *model.User, invites []string) {
	for _, invite := range invites {
		if len(invite) > 0 {
			teamUrl := ""
			if utils.Cfg.ServiceSettings.Mode == utils.MODE_DEV {
				teamUrl = "http://localhost:8065"
			} else if utils.Cfg.ServiceSettings.UseSSL {
				teamUrl = fmt.Sprintf("https://%v.%v", team.Domain, utils.Cfg.ServiceSettings.Domain)
			} else {
				teamUrl = fmt.Sprintf("http://%v.%v", team.Domain, utils.Cfg.ServiceSettings.Domain)
			}

			sender := user.GetDisplayName()

			senderRole := ""
			if strings.Contains(user.Roles, model.ROLE_ADMIN) || strings.Contains(user.Roles, model.ROLE_SYSTEM_ADMIN) {
				senderRole = "administrator"
			} else {
				senderRole = "member"
			}

			subjectPage := NewServerTemplatePage("invite_subject", teamUrl)
			subjectPage.Props["SenderName"] = sender
			subjectPage.Props["TeamName"] = team.Name
			bodyPage := NewServerTemplatePage("invite_body", teamUrl)
			bodyPage.Props["TeamName"] = team.Name
			bodyPage.Props["SenderName"] = sender
			bodyPage.Props["SenderStatus"] = senderRole

			bodyPage.Props["Email"] = invite

			props := make(map[string]string)
			props["email"] = invite
			props["id"] = team.Id
			props["name"] = team.Name
			props["domain"] = team.Domain
			props["time"] = fmt.Sprintf("%v", model.GetMillis())
			data := model.MapToJson(props)
			hash := model.HashPassword(fmt.Sprintf("%v:%v", data, utils.Cfg.ServiceSettings.InviteSalt))
			bodyPage.Props["Link"] = fmt.Sprintf("%s/signup_user_complete/?d=%s&h=%s", teamUrl, url.QueryEscape(data), url.QueryEscape(hash))

			if utils.Cfg.ServiceSettings.Mode == utils.MODE_DEV {
				l4g.Info("sending invitation to %v %v", invite, bodyPage.Props["Link"])
			}

			if err := utils.SendMail(invite, subjectPage.Render(), bodyPage.Render()); err != nil {
				l4g.Error("Failed to send invite email successfully err=%v", err)
			}
		}
	}
}
Example #2
0
func inviteMembers(c *Context, w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
	invites := model.InvitesFromJson(r.Body)
	if len(invites.Invites) == 0 {
		c.Err = model.NewLocAppError("inviteMembers", "api.team.invite_members.no_one.app_error", nil, "")
		c.Err.StatusCode = http.StatusBadRequest
		return
	}

	if utils.IsLicensed {
		if !HasPermissionToCurrentTeamContext(c, model.PERMISSION_INVITE_USER) {
			if *utils.Cfg.TeamSettings.RestrictTeamInvite == model.PERMISSIONS_SYSTEM_ADMIN {
				c.Err = model.NewLocAppError("inviteMembers", "api.team.invite_members.restricted_system_admin.app_error", nil, "")
			}
			if *utils.Cfg.TeamSettings.RestrictTeamInvite == model.PERMISSIONS_TEAM_ADMIN {
				c.Err = model.NewLocAppError("inviteMembers", "api.team.invite_members.restricted_team_admin.app_error", nil, "")
			}
			c.Err.StatusCode = http.StatusForbidden
			return
		}
	}

	tchan := Srv.Store.Team().Get(c.TeamId)
	uchan := Srv.Store.User().Get(c.Session.UserId)

	var team *model.Team
	if result := <-tchan; result.Err != nil {
		c.Err = result.Err
		return
	} else {
		team = result.Data.(*model.Team)
	}

	var user *model.User
	if result := <-uchan; result.Err != nil {
		c.Err = result.Err
		return
	} else {
		user = result.Data.(*model.User)
	}

	emailList := make([]string, len(invites.Invites))
	for _, invite := range invites.Invites {
		emailList = append(emailList, invite["email"])
	}

	InviteMembers(team, user.GetDisplayName(), emailList)

	w.Write([]byte(invites.ToJson()))
}
Example #3
0
func InviteMembers(c *Context, team *model.Team, user *model.User, invites []string) {
	for _, invite := range invites {
		if len(invite) > 0 {

			sender := user.GetDisplayName()

			senderRole := ""
			if c.IsTeamAdmin() {
				senderRole = c.T("api.team.invite_members.admin")
			} else {
				senderRole = c.T("api.team.invite_members.member")
			}

			subjectPage := utils.NewHTMLTemplate("invite_subject", c.Locale)
			subjectPage.Props["Subject"] = c.T("api.templates.invite_subject",
				map[string]interface{}{"SenderName": sender, "TeamDisplayName": team.DisplayName, "SiteName": utils.ClientCfg["SiteName"]})

			bodyPage := utils.NewHTMLTemplate("invite_body", c.Locale)
			bodyPage.Props["SiteURL"] = c.GetSiteURL()
			bodyPage.Props["Title"] = c.T("api.templates.invite_body.title")
			bodyPage.Html["Info"] = template.HTML(c.T("api.templates.invite_body.info",
				map[string]interface{}{"SenderStatus": senderRole, "SenderName": sender, "TeamDisplayName": team.DisplayName}))
			bodyPage.Props["Button"] = c.T("api.templates.invite_body.button")
			bodyPage.Html["ExtraInfo"] = template.HTML(c.T("api.templates.invite_body.extra_info",
				map[string]interface{}{"TeamDisplayName": team.DisplayName, "TeamURL": c.GetTeamURL()}))

			props := make(map[string]string)
			props["email"] = invite
			props["id"] = team.Id
			props["display_name"] = team.DisplayName
			props["name"] = team.Name
			props["time"] = fmt.Sprintf("%v", model.GetMillis())
			data := model.MapToJson(props)
			hash := model.HashPassword(fmt.Sprintf("%v:%v", data, utils.Cfg.EmailSettings.InviteSalt))
			bodyPage.Props["Link"] = fmt.Sprintf("%s/signup_user_complete/?d=%s&h=%s", c.GetSiteURL(), url.QueryEscape(data), url.QueryEscape(hash))

			if !utils.Cfg.EmailSettings.SendEmailNotifications {
				l4g.Info(utils.T("api.team.invite_members.sending.info"), invite, bodyPage.Props["Link"])
			}

			if err := utils.SendMail(invite, subjectPage.Render(), bodyPage.Render()); err != nil {
				l4g.Error(utils.T("api.team.invite_members.send.error"), err)
			}
		}
	}
}
Example #4
0
func InviteMembers(c *Context, team *model.Team, user *model.User, invites []string) {
	for _, invite := range invites {
		if len(invite) > 0 {

			sender := user.GetDisplayName()

			senderRole := ""
			if model.IsInRole(user.Roles, model.ROLE_TEAM_ADMIN) || model.IsInRole(user.Roles, model.ROLE_SYSTEM_ADMIN) {
				senderRole = "administrator"
			} else {
				senderRole = "member"
			}

			subjectPage := NewServerTemplatePage("invite_subject")
			subjectPage.Props["SiteURL"] = c.GetSiteURL()
			subjectPage.Props["SenderName"] = sender
			subjectPage.Props["TeamDisplayName"] = team.DisplayName

			bodyPage := NewServerTemplatePage("invite_body")
			bodyPage.Props["SiteURL"] = c.GetSiteURL()
			bodyPage.Props["TeamDisplayName"] = team.DisplayName
			bodyPage.Props["SenderName"] = sender
			bodyPage.Props["SenderStatus"] = senderRole
			bodyPage.Props["Email"] = invite
			props := make(map[string]string)
			props["email"] = invite
			props["id"] = team.Id
			props["display_name"] = team.DisplayName
			props["name"] = team.Name
			props["time"] = fmt.Sprintf("%v", model.GetMillis())
			data := model.MapToJson(props)
			hash := model.HashPassword(fmt.Sprintf("%v:%v", data, utils.Cfg.EmailSettings.InviteSalt))
			bodyPage.Props["Link"] = fmt.Sprintf("%s/signup_user_complete/?d=%s&h=%s", c.GetSiteURL(), url.QueryEscape(data), url.QueryEscape(hash))

			if !utils.Cfg.EmailSettings.SendEmailNotifications {
				l4g.Info("sending invitation to %v %v", invite, bodyPage.Props["Link"])
			}

			if err := utils.SendMail(invite, subjectPage.Render(), bodyPage.Render()); err != nil {
				l4g.Error("Failed to send invite email successfully err=%v", err)
			}
		}
	}
}
Example #5
0
func InviteMembers(c *Context, team *model.Team, user *model.User, invites []string) {
	for _, invite := range invites {
		if len(invite) > 0 {

			sender := user.GetDisplayName()

			senderRole := ""
			if c.IsTeamAdmin() {
				senderRole = c.T("api.team.invite_members.admin")
			} else {
				senderRole = c.T("api.team.invite_members.member")
			}

			subjectPage := NewServerTemplatePage("invite_subject")
			subjectPage.Props["SenderName"] = sender
			subjectPage.Props["TeamDisplayName"] = team.DisplayName

			bodyPage := NewServerTemplatePage("invite_body")
			bodyPage.Props["SiteURL"] = c.GetSiteURL()
			bodyPage.Props["TeamURL"] = c.GetTeamURL()
			bodyPage.Props["TeamDisplayName"] = team.DisplayName
			bodyPage.Props["SenderName"] = sender
			bodyPage.Props["SenderStatus"] = senderRole
			props := make(map[string]string)
			props["email"] = invite
			props["id"] = team.Id
			props["display_name"] = team.DisplayName
			props["name"] = team.Name
			props["time"] = fmt.Sprintf("%v", model.GetMillis())
			data := model.MapToJson(props)
			hash := model.HashPassword(fmt.Sprintf("%v:%v", data, utils.Cfg.EmailSettings.InviteSalt))
			bodyPage.Props["Link"] = fmt.Sprintf("%s/signup_user_complete/?d=%s&h=%s", c.GetSiteURL(), url.QueryEscape(data), url.QueryEscape(hash))

			if !utils.Cfg.EmailSettings.SendEmailNotifications {
				l4g.Info(utils.T("api.team.invite_members.sending.info"), invite, bodyPage.Props["Link"])
			}

			if err := utils.SendMail(invite, subjectPage.Render(), bodyPage.Render()); err != nil {
				l4g.Error(utils.T("api.team.invite_members.send.error"), err)
			}
		}
	}
}
func (me *InvitePeopleProvider) DoCommand(c *Context, args *model.CommandArgs, message string) *model.CommandResponse {
	if !utils.Cfg.EmailSettings.SendEmailNotifications {
		return &model.CommandResponse{ResponseType: model.COMMAND_RESPONSE_TYPE_EPHEMERAL, Text: c.T("api.command.invite_people.email_off")}
	}

	tchan := Srv.Store.Team().Get(c.TeamId)
	uchan := Srv.Store.User().Get(c.Session.UserId)

	emailList := strings.Fields(message)

	for i := len(emailList) - 1; i >= 0; i-- {
		emailList[i] = strings.Trim(emailList[i], ",")
		if !strings.Contains(emailList[i], "@") {
			emailList = append(emailList[:i], emailList[i+1:]...)
		}
	}

	if len(emailList) == 0 {
		return &model.CommandResponse{ResponseType: model.COMMAND_RESPONSE_TYPE_EPHEMERAL, Text: c.T("api.command.invite_people.no_email")}
	}

	var team *model.Team
	if result := <-tchan; result.Err != nil {
		c.Err = result.Err
		return &model.CommandResponse{ResponseType: model.COMMAND_RESPONSE_TYPE_EPHEMERAL, Text: c.T("api.command.invite_people.fail")}
	} else {
		team = result.Data.(*model.Team)
	}

	var user *model.User
	if result := <-uchan; result.Err != nil {
		c.Err = result.Err
		return &model.CommandResponse{ResponseType: model.COMMAND_RESPONSE_TYPE_EPHEMERAL, Text: c.T("api.command.invite_people.fail")}
	} else {
		user = result.Data.(*model.User)
	}

	go InviteMembers(team, user.GetDisplayName(), emailList)

	return &model.CommandResponse{ResponseType: model.COMMAND_RESPONSE_TYPE_EPHEMERAL, Text: c.T("api.command.invite_people.sent")}
}
Example #7
0
func cmdInviteUser() {
	if flagCmdInviteUser {
		if len(flagTeamName) == 0 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "flag needs an argument: -team_name")
			os.Exit(1)
		}

		if len(flagEmail) == 0 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "flag needs an argument: -email")
			os.Exit(1)
		}

		if len(*utils.Cfg.ServiceSettings.SiteURL) == 0 {
			fmt.Fprintln(os.Stderr, "SiteURL must be specified in config.json")
			os.Exit(1)
		}

		var team *model.Team
		if result := <-app.Srv.Store.Team().GetByName(flagTeamName); result.Err != nil {
			l4g.Error("%v", result.Err)
			flushLogAndExit(1)
		} else {
			team = result.Data.(*model.Team)
		}

		var user *model.User
		if result := <-app.Srv.Store.User().GetByEmail(team.Email); result.Err != nil {
			l4g.Error("%v", result.Err)
			flushLogAndExit(1)
		} else {
			user = result.Data.(*model.User)
		}

		invites := []string{flagEmail}
		c := getMockContext()
		api.InviteMembers(team, user.GetDisplayName(), invites, c.GetSiteURL())

		os.Exit(0)
	}
}