Example #1
0
func main() {
	// create file storing ks and vard
	f, err := os.Create(fname + ".csv")
	if err != nil {
		panic(err)
	}
	defer f.Close()

	ksarray := []float64{} // store ks
	vdarray := []float64{} // store VarD
	ngarray := []float64{} // store generation number

	// do evolution
	for i := 0; i < ngen; i++ {
		pop.Evolve()
		// we make 10 samples and average
		ksmean := desc.NewMean()
		vdmean := desc.NewMean()
		for j := 0; j < sampleTime; j++ {
			sample := fwd.Sample(pop.Genomes, sampleSize)
			dmatrix := fwd.GenerateDistanceMatrix(sample)
			cmatrix := covs.NewCMatrix(sampleSize, pop.Length, dmatrix)
			ks, vard := cmatrix.D()
			ksmean.Increment(ks)
			vdmean.Increment(vard)
		}
		// write to csv
		f.WriteString(fmt.Sprintf("%d,%g,%g\n", pop.NumOfGen, ksmean.GetResult(), vdmean.GetResult()))
		if (i+1)%1000 == 0 {
			fmt.Println("Generation: ", pop.NumOfGen, ksmean.GetResult(), vdmean.GetResult())
		}

		// store array for draw
		ksarray = append(ksarray, ksmean.GetResult())
		vdarray = append(vdarray, vdmean.GetResult())
		ngarray = append(ngarray, float64(pop.NumOfGen))
	}

	// draw
	svger := render.NewSVG(fname, 1, 2, 800, 200)
	pl := chart.ScatterChart{Title: "KS"}
	pl.AddDataPair("KS", ngarray, ksarray, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
	svger.Plot(&pl)
	pl = chart.ScatterChart{Title: "VarD"}
	pl.AddDataPair("VarD", ngarray, vdarray, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
	svger.Plot(&pl)
	svger.Close()

	// save population
	jf, err := os.Create(fname + ".json")
	if err != nil {
		panic(err)
	}
	defer jf.Close()
	b, err := json.Marshal(pop)
	if err != nil {
		panic(err)
	}
	jf.Write(b)
}
Example #2
0
func (s *Statistics) Add(c *chart.ScatterChart, name, col string, eval func() float64) {
	xs, ys := []float64{}, []float64{}

	rgbac := color.RGBAModel.Convert(hexcolor.Hex(col))

	c.AddDataPair(name, xs, ys, chart.PlotStyleLines,
		chart.Style{LineColor: rgbac, LineWidth: 1})

	*s = append(*s, Statistic{Eval: eval})
	for i := range c.Data {
		(*s)[i].Samples = &c.Data[i].Samples
	}
}
Example #3
0
func (s *Schedule) ExprGraph(t miniprofiler.Timer, unit string, res []*expr.Result) (chart.Chart, error) {
	c := chart.ScatterChart{
		Key:  chart.Key{Pos: "itl"},
		YRange: chart.Range{Label: unit},
	}
	c.XRange.Time = true
	for ri, r := range res {
		rv := r.Value.(expr.Series)
		pts := make([]chart.EPoint, len(rv))
		idx := 0
		for k, v := range rv {
			pts[idx].X = float64(k.Unix())
			pts[idx].Y = v
			idx++
		}
		slice.Sort(pts, func(i, j int) bool {
			return pts[i].X < pts[j].X
		})
		c.AddData(r.Group.String(), pts, chart.PlotStyleLinesPoints, Autostyle(ri))
	}
	return &c, nil
}
Example #4
0
// the converge of KS equalibrium.
func main() {
	ksarray := []float64{} // store ks
	vdarray := []float64{} // store VarD
	ngarray := []float64{} // store generation number
	// do evolution
	for i := 0; i < ngen; i++ {
		pop.Evolve()
		// select 10 samples and averge
		mean := desc.NewMean()
		vmean := desc.NewMean()
		ch := make(chan dResult)
		num := 10
		for j := 0; j < num; j++ {
			sample := fwd1.Sample(pop.Genomes, sampleSize)
			go calculateD(sample, pop.Length, ch)
		}

		for j := 0; j < num; j++ {
			dr := <-ch
			mean.Increment(dr.ks)
			vmean.Increment(dr.vard)
		}

		ksarray = append(ksarray, mean.GetResult())
		vdarray = append(vdarray, vmean.GetResult())
		ngarray = append(ngarray, float64(pop.NumOfGen))
	}

	// draw
	svger := render.NewSVG(fname, 1, 2, 800, 200)
	pl := chart.ScatterChart{Title: "KS"}
	pl.AddDataPair("KS", ngarray, ksarray, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
	svger.Plot(&pl)
	pl = chart.ScatterChart{Title: "VarD"}
	pl.AddDataPair("VarD", ngarray, vdarray, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
	svger.Plot(&pl)
	svger.Close()
}
Example #5
0
func campaign() {

	x := []float64{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
	const plotStyle = chart.PlotStyleLines
	const lineStyle = chart.SolidLine

	dumper := NewDumper("scatter", 2, 1, 450, 400)
	defer dumper.Close()

	TTFBLow := []float64{40, 55, 40, 55, 122, 145, 166}

	// Categorized Bar Chart
	c := chart.ScatterChart{}
	c.YRange.Label = "Pro-EU"
	c.XRange.Label = "Succesfuld karriere"
	c.XRange.Category = months

	// Et klogt dyr bider ej hånden som føder den.
	// Magt fører mere magt med sig. Stå i opposition til magten, og magten har ej brug for dig.

	c.AddDataPair("Politiker", x, TTFBLow, plotStyle, chart.Style{LineColor: turquise, LineStyle: chart.LongDashLine})

	dumper.Plot(&c)
	// Du tjener systemet. Systemet belønner dig. Skønt tusind år forgår, forbliver menneskelig natur altid den samme.
	// //Det er lettere at gå i medvind, en at gå imod vinden og den herskende ånd.
	// Den der går imod vinden, går fattig, udskældt og ene.
	TTFBFileHigh20 := []float64{160, 135, 177, 130, 150, 250, 260}

	// Categorized Bar Chart
	c = chart.ScatterChart{}
	c.YRange.Label = "Idealisme"
	c.XRange.Label = "Karrierens længde"
	c.XRange.Category = months

	c.AddDataPair("Arbejdsløs", x, TTFBFileHigh20, plotStyle, chart.Style{Symbol: '#', LineColor: red, LineStyle: lineStyle})

	dumper.Plot(&c)
}
Example #6
0
func main() {
	// ks file
	ksfilestr := dir + "/" + prex + "_ks.txt"
	ksfile, err := os.Create(ksfilestr)
	if err != nil {
		log.Fatalf("Can not create file: %s, %v", ksfilestr, err)
	}
	defer ksfile.Close()

	ksMean := desc.NewMean()
	ksVar := desc.NewVarianceWithBiasCorrection()

	vardMean := desc.NewMean()
	vardVar := desc.NewVarianceWithBiasCorrection()

	scovsMeanArray := make([]*desc.Mean, maxL)
	scovsVarArray := make([]*desc.Variance, maxL)

	rcovsMeanArray := make([]*desc.Mean, maxL)
	rcovsVarArray := make([]*desc.Variance, maxL)

	xyPLMeanArray := make([]*desc.Mean, maxL)
	xyPLVarArray := make([]*desc.Variance, maxL)

	xsysPLMeanArray := make([]*desc.Mean, maxL)
	xsysPLVarArray := make([]*desc.Variance, maxL)

	smXYPLMeanArray := make([]*desc.Mean, maxL)
	smXYPLVarArray := make([]*desc.Variance, maxL)

	for i := 0; i < maxL; i++ {
		scovsMeanArray[i] = desc.NewMean()
		scovsVarArray[i] = desc.NewVarianceWithBiasCorrection()

		rcovsMeanArray[i] = desc.NewMean()
		rcovsVarArray[i] = desc.NewVarianceWithBiasCorrection()

		xyPLMeanArray[i] = desc.NewMean()
		xyPLVarArray[i] = desc.NewVarianceWithBiasCorrection()

		xsysPLMeanArray[i] = desc.NewMean()
		xsysPLVarArray[i] = desc.NewVarianceWithBiasCorrection()

		smXYPLMeanArray[i] = desc.NewMean()
		smXYPLVarArray[i] = desc.NewVarianceWithBiasCorrection()

	}

	stepNum := etime / stepSize
	for i := 0; i < stepNum; i++ {
		// simulate
		pop.Evolve(stepSize)

		// create distance matrix
		dmatrix := pop.DistanceMatrix(sampleSize)
		c := covs.NewCMatrix(dmatrix, sampleSize, pop.Length)

		// calculate ks
		ks := c.CalculateKS()
		vard := c.CalculateVarD()
		ksfile.WriteString(fmt.Sprintf("%d\t%g\t%g\n", pop.Time, ks, vard))
		ksMean.Increment(ks)
		ksVar.Increment(ks)
		vardMean.Increment(vard)
		vardVar.Increment(vard)
		log.Printf("KsMean: %g, KsVar: %g, VardMean: %g, VardVar: %g\n", ksMean.GetResult(), ksVar.GetResult(), vardMean.GetResult(), vardVar.GetResult())

		// calculate covs
		scovs, rcovs, xyPL, xsysPL, smXYPL := c.CalculateCovs(maxL)
		for j := 0; j < maxL; j++ {
			scovsMeanArray[j].Increment(scovs[j])
			scovsVarArray[j].Increment(scovs[j])

			rcovsMeanArray[j].Increment(rcovs[j])
			rcovsVarArray[j].Increment(rcovs[j])

			xyPLMeanArray[j].Increment(xyPL[j])
			xyPLVarArray[j].Increment(xyPL[j])

			xsysPLMeanArray[j].Increment(xsysPL[j])
			xsysPLVarArray[j].Increment(xsysPL[j])

			smXYPLMeanArray[j].Increment(smXYPL[j])
			smXYPLVarArray[j].Increment(smXYPL[j])
		}

		svger := render.NewSVG(dir+"/"+prex+"_covs", 1, 5, 800, 200)
		scovMeans := make([]float64, maxL-1)
		rcovMeans := make([]float64, maxL-1)
		xyPLMeans := make([]float64, maxL-1)
		xsysPLMeans := make([]float64, maxL-1)
		smXYPLMeans := make([]float64, maxL-1)
		xs := make([]float64, maxL-1)
		for j := 1; j < maxL; j++ {
			xs[j-1] = float64(j)
			scovMeans[j-1] = scovsMeanArray[j].GetResult()
			rcovMeans[j-1] = rcovsMeanArray[j].GetResult()
			xyPLMeans[j-1] = xyPLMeanArray[j].GetResult()
			xsysPLMeans[j-1] = xsysPLMeanArray[j].GetResult()
			smXYPLMeans[j-1] = smXYPLMeanArray[j].GetResult()
		}
		pl := chart.ScatterChart{Title: "scovs"}
		pl.AddDataPair("struc covs", xs, scovMeans, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
		svger.Plot(&pl)

		pl = chart.ScatterChart{Title: "rcovs"}
		pl.AddDataPair("rate covs", xs, rcovMeans, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
		svger.Plot(&pl)

		pl = chart.ScatterChart{Title: "xyPL"}
		pl.AddDataPair("xyPL", xs, xyPLMeans, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
		svger.Plot(&pl)

		pl = chart.ScatterChart{Title: "xsysPL"}
		pl.AddDataPair("xsysPL", xs, xsysPLMeans, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
		svger.Plot(&pl)

		pl = chart.ScatterChart{Title: "smXYPL"}
		pl.AddDataPair("smXYPL", xs, smXYPLMeans, chart.PlotStyleLines, chart.Style{Symbol: '+', SymbolColor: "#0000ff", LineStyle: chart.SolidLine})
		svger.Plot(&pl)

		svger.Close()

		// write to file
		covsfilestr := dir + "/" + prex + "_covs.txt"
		covsfile, err := os.Create(covsfilestr)
		if err != nil {
			log.Fatalf("Can not create file: %s, %v", covsfilestr, err)
		}
		for j := 0; j < maxL; j++ {
			covsfile.WriteString(
				fmt.Sprintf("%d\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\n",
					j,
					scovsMeanArray[j].GetResult(), scovsVarArray[j].GetResult(),
					rcovsMeanArray[j].GetResult(), rcovsVarArray[j].GetResult(),
					xyPLMeanArray[j].GetResult(), xyPLVarArray[j].GetResult(),
					xsysPLMeanArray[j].GetResult(), xsysPLVarArray[j].GetResult(),
					smXYPLMeanArray[j].GetResult(), smXYPLVarArray[j].GetResult(),
				),
			)
		}
		covsfile.Close()
	}

	tnow = time.Now()
	log.Printf("Done at %v\n", tnow)
}
Example #7
0
// Graph takes an OpenTSDB request data structure and queries OpenTSDB. Use the
// json parameter to pass JSON. Use the b64 parameter to pass base64-encoded
// JSON.
func Graph(t miniprofiler.Timer, w http.ResponseWriter, r *http.Request) (interface{}, error) {
	j := []byte(r.FormValue("json"))
	if bs := r.FormValue("b64"); bs != "" {
		b, err := base64.StdEncoding.DecodeString(bs)
		if err != nil {
			return nil, err
		}
		j = b
	}
	if len(j) == 0 {
		return nil, fmt.Errorf("either json or b64 required")
	}
	oreq, err := opentsdb.RequestFromJSON(j)
	if err != nil {
		return nil, err
	}
	if ads_v := r.FormValue("autods"); ads_v != "" {
		ads_i, err := strconv.Atoi(ads_v)
		if err != nil {
			return nil, err
		}
		if err := oreq.AutoDownsample(ads_i); err != nil {
			return nil, err
		}
	}
	ar := make(map[int]bool)
	for _, v := range r.Form["autorate"] {
		if i, err := strconv.Atoi(v); err == nil {
			ar[i] = true
		}
	}
	queries := make([]string, len(oreq.Queries))
	var start, end string
	var startT, endT time.Time
	if s, ok := oreq.Start.(string); ok && strings.Contains(s, "-ago") {
		startT, err = opentsdb.ParseTime(s)
		if err != nil {
			return nil, err
		}
		start = strings.TrimSuffix(s, "-ago")
	}
	if s, ok := oreq.End.(string); ok && strings.Contains(s, "-ago") {
		endT, err = opentsdb.ParseTime(s)
		if err != nil {
			return nil, err
		}
		end = strings.TrimSuffix(s, "-ago")
	}
	if start == "" && end == "" {
		s, sok := oreq.Start.(int64)
		e, eok := oreq.End.(int64)
		if sok && eok {
			start = fmt.Sprintf("%vs", e-s)
			startT = time.Unix(s, 0)
			endT = time.Unix(e, 0)
			if err != nil {
				return nil, err
			}
		}
	}
	if endT.Equal(time.Time{}) {
		endT = time.Now().UTC()
	}
	m_units := make(map[string]string)
	for i, q := range oreq.Queries {
		if ar[i] {

			meta, err := schedule.MetadataMetrics(q.Metric)
			if err != nil {
				return nil, err
			}
			if meta == nil {
				return nil, fmt.Errorf("no metadata for %s: cannot use auto rate", q)
			}
			if meta.Unit != "" {
				m_units[q.Metric] = meta.Unit
			}
			if meta.Rate != "" {
				switch meta.Rate {
				case metadata.Gauge:
					// ignore
				case metadata.Rate:
					q.Rate = true
				case metadata.Counter:
					q.Rate = true
					q.RateOptions = opentsdb.RateOptions{
						Counter:  true,
						ResetValue: 1,
					}
				default:
					return nil, fmt.Errorf("unknown metadata rate: %s", meta.Rate)
				}
			}
		}
		queries[i] = fmt.Sprintf(`q("%v", "%v", "%v")`, q, start, end)
		if !schedule.SystemConf.GetTSDBContext().Version().FilterSupport() {
			if err := schedule.Search.Expand(q); err != nil {
				return nil, err
			}
		}
	}
	var tr opentsdb.ResponseSet
	b, _ := json.MarshalIndent(oreq, "", " ")
	t.StepCustomTiming("tsdb", "query", string(b), func() {
		h := schedule.SystemConf.GetTSDBHost()
		if h == "" {
			err = fmt.Errorf("tsdbHost not set")
			return
		}
		tr, err = oreq.Query(h)
	})
	if err != nil {
		return nil, err
	}
	cs, err := makeChart(tr, m_units)
	if err != nil {
		return nil, err
	}
	if _, present := r.Form["png"]; present {
		c := chart.ScatterChart{
			Title: fmt.Sprintf("%v - %v", oreq.Start, queries),
		}
		c.XRange.Time = true
		if min, err := strconv.ParseFloat(r.FormValue("min"), 64); err == nil {
			c.YRange.MinMode.Fixed = true
			c.YRange.MinMode.Value = min
		}
		if max, err := strconv.ParseFloat(r.FormValue("max"), 64); err == nil {
			c.YRange.MaxMode.Fixed = true
			c.YRange.MaxMode.Value = max
		}
		for ri, r := range cs {
			pts := make([]chart.EPoint, len(r.Data))
			for idx, v := range r.Data {
				pts[idx].X = v[0]
				pts[idx].Y = v[1]
			}
			slice.Sort(pts, func(i, j int) bool {
				return pts[i].X < pts[j].X
			})
			c.AddData(r.Name, pts, chart.PlotStyleLinesPoints, sched.Autostyle(ri))
		}
		w.Header().Set("Content-Type", "image/svg+xml")
		white := color.RGBA{0xff, 0xff, 0xff, 0xff}
		const width = 800
		const height = 600
		s := svg.New(w)
		s.Start(width, height)
		s.Rect(0, 0, width, height, "fill: #ffffff")
		sgr := svgg.AddTo(s, 0, 0, width, height, "", 12, white)
		c.Plot(sgr)
		s.End()
		return nil, nil
	}
	var a []annotate.Annotation
	warnings := []string{}
	if schedule.SystemConf.AnnotateEnabled() {
		a, err = annotateBackend.GetAnnotations(&startT, &endT)
		if err != nil {
			warnings = append(warnings, fmt.Sprintf("unable to get annotations: %v", err))
		}
	}
	return struct {
		Queries   []string
		Series   []*chartSeries
		Annotations []annotate.Annotation
		Warnings  []string
	}{
		queries,
		cs,
		a,
		warnings,
	}, nil
}
Example #8
0
func InitStatsHUD() {
	plots := chart.ScatterChart{Title: "", Options: glchart.DarkStyle}
	start := time.Now()

	l := float64(start.UnixNano())
	r := float64(start.Add(2 * time.Second).UnixNano())

	plots.XRange.Fixed(l, r, 1e9)
	plots.YRange.Fixed(0.1, 100, 10)

	plots.XRange.TicSetting.Tics, plots.YRange.TicSetting.Tics = 1, 1
	plots.XRange.TicSetting.Mirror, plots.YRange.TicSetting.Mirror = 2, 2
	plots.XRange.TicSetting.Grid, plots.YRange.TicSetting.Grid = 2, 2

	plots.YRange.ShowZero = true

	//plots.XRange.Log = true
	//plots.YRange.Log = true

	plots.Key.Pos, plots.Key.Cols = "obc", 3

	plots.XRange.TicSetting.Format = func(f float64) string {
		t := time.Unix(int64(f)/1e9, int64(f)%1e9)
		return fmt.Sprintf("%.3v", time.Since(t))
	}

	memhelper.GetMaxRSS()

	var gpufree float64

	gpupoll := gpuinfo.PollGPUMemory()
	go func() {
		for gpustatus := range gpupoll {
			gpufree = float64(memhelper.ByteSize(gpustatus.Free()) * memhelper.MiB)
		}
	}()

	statistics := &Statistics{}
	statistics.Add(&plots, "GPU Free", "#FF9F00", func() float64 { return gpufree })
	statistics.Add(&plots, "SpareRAM()", "#ff0000", func() float64 { return float64(SpareRAM() * 1e6) })
	statistics.Add(&plots, "MaxRSS", "#FFE240", func() float64 { return float64(memhelper.GetMaxRSS()) })
	statistics.Add(&plots, "Heap Idle", "#33ff33", func() float64 { return float64(memstats.HeapIdle) })
	statistics.Add(&plots, "Alloc", "#FF6600", func() float64 { return float64(memstats.Alloc) })
	statistics.Add(&plots, "Heap Alloc", "#006699", func() float64 { return float64(memstats.HeapAlloc) })
	statistics.Add(&plots, "Sys", "#996699", func() float64 { return float64(memstats.Sys) })
	statistics.Add(&plots, "System Free", "#3333ff", func() float64 { return float64(SystemFree()) })
	statistics.Add(&plots, "nBlocks x 1e6", "#FFCC00", func() float64 { return float64(nblocks * 1e6) })
	statistics.Add(&plots, "nDrawn x 1e6", "#9C8AA5", func() float64 { return float64(blocks_rendered * 1e6) })

	go func() {
		top := 0.

		i := -1
		for {
			time.Sleep(250 * time.Millisecond)
			max := statistics.Update()
			if max > top {
				top = max
			}
			i++
			if i%4 != 0 {
				continue
			}

			segment := float64(1e9)
			if time.Since(start) > 10*time.Second {
				segment = 5e9
			}
			if time.Since(start) > 1*time.Minute {
				segment = 30e9
			}

			// Update axis limits
			nr := float64(time.Now().Add(2 * time.Second).UnixNano())
			plots.XRange.Fixed(l, nr, segment)
			plots.YRange.Fixed(-1e9, top*1.1, 500e6)
		}
	}()

	const pw, ph = 640, 480

	scalex, scaley := 0.4, 0.5

	chart_gfxcontext := glchart.New(pw, ph, "", 10, color.RGBA{})

	StatsHUD = func() {
		glh.With(glh.Matrix{gl.PROJECTION}, func() {
			gl.LoadIdentity()
			gl.Translated(1-scalex, scaley-1, 0)
			gl.Scaled(scalex, scaley, 1)
			gl.Ortho(0, pw, ph, 0, -1, 1)
			gl.Translated(0, -50, 0)

			glh.With(glh.Attrib{gl.ENABLE_BIT}, func() {
				gl.Disable(gl.DEPTH_TEST)
				glh.With(&Timer{Name: "Chart"}, func() {
					plots.Plot(chart_gfxcontext)
				})
			})
		})
	}

	// TODO: figure out why this is broken
	DumpStatsHUD = func() {
		s2f, _ := os.Create("statshud-dump.svg")
		mysvg := svg.New(s2f)
		mysvg.Start(1600, 800)
		mysvg.Rect(0, 0, 2000, 800, "fill: #ffffff")
		sgr := svgg.New(mysvg, 2000, 800, "Arial", 18,
			color.RGBA{0xff, 0xff, 0xff, 0xff})
		sgr.Begin()

		plots.Plot(sgr)

		sgr.End()
		mysvg.End()
		s2f.Close()
		log.Print("Saved statshud-dump.svg")
	}

	//log.Print("InitStatsHUD()")
}
Example #9
0
func Scatter() {
	x := []float64{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
	const plotStyle = chart.PlotStyleLines
	const lineStyle = chart.SolidLine

	dumper := NewDumper("scatter", 2, 1, 450, 400)
	defer dumper.Close()

	ping := []float64{1, 3, 5, 9, 22, 1, 56}
	TTFBLow := []float64{40, 55, 40, 55, 122, 145, 166}
	TTFBMed := []float64{89, 77, 102, 95, 232, 333, 254}
	TTFBFile := []float64{133, 55, 77, 20, 99, 102, 69}

	// Categorized Bar Chart
	c := chart.ScatterChart{}
	c.XRange.Label = "Måned"
	c.YRange.Label = "MS"
	c.XRange.Category = months

	c.AddDataPair("TTFB-Med", x, TTFBMed, plotStyle, chart.Style{LineColor: green, LineStyle: lineStyle})
	c.AddDataPair("TTFB-Low", x, TTFBLow, plotStyle, chart.Style{LineColor: turquise, LineStyle: chart.LongDashLine})
	c.AddDataPair("TTFB-File", x, TTFBFile, plotStyle, chart.Style{LineColor: yellow, LineStyle: chart.LongDashLine})
	c.AddDataPair("Ping", x, ping, plotStyle, chart.Style{LineColor: brown, LineStyle: lineStyle})

	dumper.Plot(&c)

	TTFBHigh20 := []float64{200, 300, 900, 1500, 1600, 1300}
	TTFBHigh20HotHour := []float64{250, 350, 1150, 1900, 1800, 1500}

	TTFBFileHigh20 := []float64{160, 135, 177, 130, 150, 250, 260}
	TTFBFileHigh20HotHour := []float64{360, 235, 277, 190, 180, 270, 290}

	// Categorized Bar Chart
	c = chart.ScatterChart{}
	c.XRange.Label = "Måned"
	c.YRange.Label = "MS"
	c.XRange.Category = months

	c.AddDataPair("TTFB-High", x, TTFBHigh20, plotStyle, chart.Style{Symbol: '#', LineColor: green, LineStyle: lineStyle})
	c.AddDataPair(" - kl. 17-21", x, TTFBHigh20HotHour, plotStyle, chart.Style{
		Symbol: '#', LineColor: violet, LineStyle: chart.LongDashLine})

	c.AddDataPair("TTFB-FileHigh", x, TTFBFileHigh20, plotStyle, chart.Style{Symbol: '#', LineColor: red, LineStyle: lineStyle})
	c.AddDataPair(" - kl. 17-21", x, TTFBFileHigh20HotHour, plotStyle, chart.Style{Symbol: '#', LineColor: blue, LineStyle: chart.LongDashLine})

	dumper.Plot(&c)
}