Example #1
0
func apiSlotRangeSet(task RangeSetTask) (int, string) {
	lock := utils.GetZkLock(safeZkConn, globalEnv.ProductName())
	if err := lock.LockWithTimeout(0, fmt.Sprintf("set slot range, %+v", task)); err != nil {
		return 500, err.Error()
	}
	defer func() {
		err := lock.Unlock()
		if err != nil && err != zk.ErrNoNode {
			log.ErrorErrorf(err, "unlock node failed")
		}
	}()

	// default set online
	if len(task.Status) == 0 {
		task.Status = string(models.SLOT_STATUS_ONLINE)
	}

	err := models.SetSlotRange(safeZkConn, globalEnv.ProductName(), task.FromSlot, task.ToSlot, task.NewGroupId, models.SlotStatus(task.Status))
	if err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "set slot range [%d,%d] failed", task.FromSlot, task.ToSlot)
		return 500, err.Error()
	}

	return jsonRetSucc()
}
Example #2
0
// actions
func apiActionGC(r *http.Request) (int, string) {
	r.ParseForm()
	keep, _ := strconv.Atoi(r.FormValue("keep"))
	secs, _ := strconv.Atoi(r.FormValue("secs"))
	lock := utils.GetZkLock(safeZkConn, globalEnv.ProductName())
	if err := lock.LockWithTimeout(0, fmt.Sprintf("action gc")); err != nil {
		return 500, err.Error()
	}
	defer func() {
		err := lock.Unlock()
		if err != nil && err != zk.ErrNoNode {
			log.ErrorErrorf(err, "unlock node failed")
		}
	}()

	var err error
	if keep >= 0 {
		err = models.ActionGC(safeZkConn, globalEnv.ProductName(), models.GC_TYPE_N, keep)
	} else if secs > 0 {
		err = models.ActionGC(safeZkConn, globalEnv.ProductName(), models.GC_TYPE_SEC, secs)
	}
	if err != nil {
		return 500, err.Error()
	}
	return jsonRetSucc()
}
Example #3
0
func apiPromoteServer(server models.Server, param martini.Params) (int, string) {
	lock := utils.GetZkLock(safeZkConn, globalEnv.ProductName())
	if err := lock.LockWithTimeout(0, fmt.Sprintf("promote server %+v", server)); err != nil {
		return 500, err.Error()
	}
	defer func() {
		err := lock.Unlock()
		if err != nil && err != zk.ErrNoNode {
			log.ErrorErrorf(err, "unlock node failed")
		}
	}()

	group, err := models.GetGroup(safeZkConn, globalEnv.ProductName(), server.GroupId)
	if err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "get group %d failed", server.GroupId)
		return 500, err.Error()
	}
	err = group.Promote(safeZkConn, server.Addr, globalEnv.Password())
	if err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "promote group %d failed", server.GroupId)
		return 500, err.Error()
	}

	return jsonRetSucc()
}
Example #4
0
// add redis server to exist server group
func apiAddServerToGroup(server models.Server, param martini.Params) (int, string) {
	groupId, _ := strconv.Atoi(param["id"])
	lock := utils.GetZkLock(safeZkConn, globalEnv.ProductName())
	if err := lock.LockWithTimeout(0, fmt.Sprintf("add server to group,  %+v", server)); err != nil {
		return 500, err.Error()
	}
	defer func() {
		err := lock.Unlock()
		if err != nil && err != zk.ErrNoNode {
			log.ErrorErrorf(err, "unlock node failed")
		}
	}()
	// check group exists first
	serverGroup := models.NewServerGroup(globalEnv.ProductName(), groupId)

	exists, err := serverGroup.Exists(safeZkConn)
	if err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "check group exits failed")
		return 500, err.Error()
	}

	// create new group if not exists
	if !exists {
		if err := serverGroup.Create(safeZkConn); err != nil {
			return 500, err.Error()
		}
	}

	if err := serverGroup.AddServer(safeZkConn, &server, globalEnv.Password()); err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "add server to group failed")
		return 500, err.Error()
	}

	return jsonRetSucc()
}
Example #5
0
// create new server group
func apiAddServerGroup(newGroup models.ServerGroup) (int, string) {
	lock := utils.GetZkLock(safeZkConn, globalEnv.ProductName())
	if err := lock.LockWithTimeout(0, fmt.Sprintf("add group %+v", newGroup)); err != nil {
		return 500, err.Error()
	}

	defer func() {
		err := lock.Unlock()
		if err != nil && err != zk.ErrNoNode {
			log.ErrorErrorf(err, "unlock node failed")
		}
	}()

	newGroup.ProductName = globalEnv.ProductName()

	exists, err := newGroup.Exists(safeZkConn)
	if err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "check group exits failed")
		return 500, err.Error()
	}
	if exists {
		return 500, "group already exists"
	}
	err = newGroup.Create(safeZkConn)
	if err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "create node for new group failed")
		return 500, err.Error()
	}
	return jsonRetSucc()
}
Example #6
0
func TestForceRemoveLock(t *testing.T) {
	fakeZkConn := zkhelper.NewConn()
	zkLock := utils.GetZkLock(fakeZkConn, productName)
	assert.Must(zkLock != nil)

	zkLock.Lock("force remove lock")
	zkPath := fmt.Sprintf("/zk/codis/db_%s/LOCK", productName)
	children, _, err := fakeZkConn.Children(zkPath)
	assert.MustNoError(err)
	assert.Must(len(children) != 0)

	ForceRemoveLock(fakeZkConn, productName)
	children, _, err = fakeZkConn.Children(zkPath)
	assert.MustNoError(err)
	assert.Must(len(children) == 0)
}
Example #7
0
func apiRemoveServerFromGroup(server models.Server, param martini.Params) (int, string) {
	groupId, _ := strconv.Atoi(param["id"])
	lock := utils.GetZkLock(safeZkConn, globalEnv.ProductName())
	if err := lock.LockWithTimeout(0, fmt.Sprintf("removing server from group, %+v", server)); err != nil {
		return 500, err.Error()
	}
	defer func() {
		err := lock.Unlock()
		if err != nil && err != zk.ErrNoNode {
			log.ErrorErrorf(err, "unlock node failed")
		}
	}()

	serverGroup := models.NewServerGroup(globalEnv.ProductName(), groupId)
	err := serverGroup.RemoveServer(safeZkConn, server.Addr)
	if err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "remove group %d failed", groupId)
		return 500, err.Error()
	}
	return jsonRetSucc()
}
Example #8
0
func apiRemoveServerGroup(param martini.Params) (int, string) {
	lock := utils.GetZkLock(safeZkConn, globalEnv.ProductName())
	if err := lock.LockWithTimeout(0, fmt.Sprintf("removing group %s", param["id"])); err != nil {
		return 500, err.Error()
	}

	defer func() {
		err := lock.Unlock()
		if err != nil && err != zk.ErrNoNode {
			log.ErrorErrorf(err, "unlock node failed")
		}
	}()

	groupId, _ := strconv.Atoi(param["id"])
	serverGroup := models.NewServerGroup(globalEnv.ProductName(), groupId)
	if err := serverGroup.Remove(safeZkConn); err != nil {
		log.ErrorErrorf(err, "remove server group failed")
		return 500, err.Error()
	}

	return jsonRetSucc()
}