Example #1
0
File: main.go Project: garslo/gogen
func HandleScannerError(errList scanner.ErrorList) {
	fmt.Fprintf(os.Stderr, "%d errors\n", errList.Len())
	maxErrs := 10
	errCount := 0
	for _, scannerErr := range errList {
		if errCount == maxErrs {
			fmt.Fprint(os.Stderr, "too many errors")
			break

		}
		errCount++
		fmt.Fprintf(os.Stderr, "Error: %v\n", scannerErr)

	}
	os.Exit(1)

}
Example #2
0
func processFile(filename string) ([]*prototype, error) {
	info, err := os.Stat(filename)
	if err != nil {
		return nil, err
	}
	src, err := ioutil.ReadFile(filename)
	if err != nil {
		return nil, err
	}

	// Scan file

	protos := make([]*prototype, 0)

	var errorList scanner.ErrorList
	var s scanner.Scanner
	fset := token.NewFileSet()
	file := fset.AddFile(filename, fset.Base(), int(info.Size()))
	s.Init(file, src, nil, scanner.ScanComments)

	for findPkg, isPkgToken := true, false; ; {
		_, tok, lit := s.Scan()
		if tok == token.EOF {
			break
		}

		// package name
		if findPkg {
			if tok == token.PACKAGE {
				isPkgToken = true
				continue
			}
			if isPkgToken {
				if PKG_NAME == "" {
					PKG_NAME = lit
					if PKG_NAME == "syscall" {
						SYSCALL_DOT = ""
					}
				} else if PKG_NAME != lit {
					return nil, errors.New("the files have different package name")
				}
				findPkg = false
				continue
			}
		}

		// scan comments

		if tok != token.COMMENT || !strings.HasPrefix(lit, PREFIX) {
			continue
		}
		lit = strings.Replace(lit, PREFIX, "", 1)
		if lit[0] != ' ' && lit[0] != '\t' {
			continue
		}
		lit = strings.TrimSpace(lit)

		proto, err := scanProtype([]byte(lit))
		if err != nil {
			errorList.Add(err.Pos, err.Msg)
			continue
		}

		if errorList.Len() == 0 {
			protos = append(protos, proto)
		}
	}
	if errorList.Len() != 0 {
		return nil, errorList
	}
	return protos, nil
}
Example #3
0
func processFile(filename string, proto *prototype) error {
	info, err := os.Stat(filename)
	if err != nil {
		return err
	}
	src, err := ioutil.ReadFile(filename)
	if err != nil {
		return err
	}

	// Scan file

	var errorList scanner.ErrorList
	var s scanner.Scanner
	fset := token.NewFileSet()
	file := fset.AddFile(filename, fset.Base(), int(info.Size()))
	s.Init(file, src, nil, scanner.ScanComments)

	for findPkg, isPkgToken := true, false; ; {
		_, tok, lit := s.Scan()
		if tok == token.EOF {
			break
		}

		// package name
		if findPkg {
			if tok == token.PACKAGE {
				isPkgToken = true
				continue
			}
			if isPkgToken {
				if proto.pkgName == "" {
					(*proto).pkgName = lit
				} else if proto.pkgName != lit {
					return errors.New("the files have different package name")
				}
				findPkg = false
				continue
			}
		}

		// scan comments

		if tok != token.COMMENT || !strings.HasPrefix(lit, PREFIX) {
			continue
		}

		lit = strings.Replace(lit, PREFIX, "", 1)
		if lit[0] == '/' && lit[1] == '/' {
			proto.comment = lit
			continue
		}
		if lit[0] != ' ' && lit[0] != '\t' {
			continue
		}
		lit_ := strings.TrimSpace(lit)

		// multiple comments
		for {
			if lit[len(lit)-1] == ',' { // the line continues on the next one
				_, tok, lit = s.Scan()
				if tok == token.COMMENT {
					lit = strings.Replace(lit, "//", "", 1)
					lit = strings.TrimSpace(lit)
					lit_ += lit
				} else {
					break
				}
			} else {
				break
			}
		}

		err := scanProtype(proto, []byte(lit_))
		if err != nil {
			errorList.Add(err.Pos, err.Msg)
			continue
		}
	}
	if errorList.Len() != 0 {
		return errorList
	}
	return nil
}