Example #1
0
func handle(conn net.Conn){
  fmt.Println("Connection established")
  defer conn.close()
  data := make([]byte, 1024) //Lager en slice av størrelse 1024
  n,err:=conn.Read(data) //legger tilkoblingen i bufferen
  if err!= nil {
    fmt.Println("Error reading", err.Error())
  }
  fmt.Println(string(data))
  conn.Write([]byte("Data received"))
  conn.Close()
}