Exemple #1
0
func printKeyAnalysis(hr *hashing.HashRing, file string) {
	keys := make(map[string]int)
	total := 0
	data, err := ioutil.ReadFile(file)
	if err != nil {
		log.Fatalf("Error: %s", err)
	}

	for _, l := range strings.Split(string(data), "\n") {
		l = strings.TrimSpace(l)
		n := hr.GetNode(l)
		server := fmt.Sprintf("%s:%s", n.Server, n.Instance)
		keys[server] = keys[server] + 1
		total++
	}

	sortedKeys := make([]string, 0)
	for k := range keys {
		sortedKeys = append(sortedKeys, k)
	}
	sort.Strings(sortedKeys)
	fmt.Printf("Keys per node:\n")
	average := float64(total) / float64(hr.Len())
	variance := float64(0)
	for _, k := range sortedKeys {
		fmt.Printf("%s\t%d\n", k, keys[k])
		variance = variance + math.Pow(float64(keys[k])-average, 2)
	}
	fmt.Printf("\nTotal Metric Keys: %d\n", total)
	fmt.Printf("Ideal keys per node: %.2f\n", average)
	fmt.Printf("Deviation: %.4f\n", math.Sqrt(variance/float64(len(keys))))
}
Exemple #2
0
func restoreTarWorker(workIn chan *MetricData, ring *hashing.HashRing, servers []string, wg *sync.WaitGroup) {
	for work := range workIn {
		server := ring.GetNode(work.Name).Server
		if SingleHost && server != servers[0] {
			log.Printf("In single mode, skipping metric %s for server %s", work.Name, server)
			continue
		}
		log.Printf("Uploading %s => %s", work.Name, server)
		err := PostMetric(server, work)
		if err != nil {
			workerErrors = true
		}
	}
	wg.Done()
}
Exemple #3
0
func printAnalysis(hr *hashing.HashRing) {
	hash := hr.BucketsPerNode()
	keys := make([]string, 0)
	min := 0xFFFF
	max := 0
	v := float64(0)
	average := float64(0xFFFF) / float64(hr.Len())

	for k := range hash {
		keys = append(keys, k)
	}
	sort.Strings(keys)
	for _, k := range keys {
		fmt.Printf("Node %s:\t%d\n", k, hash[k])
		if hash[k] > max {
			max = hash[k]
		}
		if hash[k] < min {
			min = hash[k]
		}
		v = v + math.Pow(float64(hash[k])-average, 2)
	}

	v = v / float64(hr.Len())
	fmt.Printf("\nIdeal bucket count per server: %.2f\n", average)
	fmt.Printf("Spread: %d - %d = %d\n", max, min, max-min)
	fmt.Printf("Deviation: %.4f\n", math.Sqrt(v))
}