Exemple #1
0
// AddUser adds a user to the state.
func (st *State) AddUser(name, password string) (*User, error) {
	if !names.IsUser(name) {
		return nil, fmt.Errorf("invalid user name %q", name)
	}
	salt, err := utils.RandomSalt()
	if err != nil {
		return nil, err
	}
	u := &User{
		st: st,
		doc: userDoc{
			Name:         name,
			PasswordHash: utils.UserPasswordHash(password, salt),
			PasswordSalt: salt,
		},
	}
	ops := []txn.Op{{
		C:      st.users.Name,
		Id:     name,
		Assert: txn.DocMissing,
		Insert: &u.doc,
	}}
	err = st.runTransaction(ops)
	if err == txn.ErrAborted {
		err = fmt.Errorf("user already exists")
	}
	if err != nil {
		return nil, err
	}
	return u, nil
}
Exemple #2
0
// SetPassword sets the password associated with the user.
func (u *User) SetPassword(password string) error {
	salt, err := utils.RandomSalt()
	if err != nil {
		return err
	}
	return u.SetPasswordHash(utils.UserPasswordHash(password, salt), salt)
}