Exemplo n.º 1
0
func (c *agentClient) sendAsyncTaskMessage(method string, arguments []interface{}) (value map[string]interface{}, err error) {
	var response TaskResponse
	err = c.agentRequest.Send(method, arguments, &response)
	if err != nil {
		return value, bosherr.WrapErrorf(err, "Sending '%s' to the agent", method)
	}

	agentTaskID, err := response.TaskID()
	if err != nil {
		return value, bosherr.WrapError(err, "Getting agent task id")
	}

	sendErrors := 0
	getTaskRetryable := boshretry.NewRetryable(func() (bool, error) {
		var response TaskResponse
		err = c.agentRequest.Send("get_task", []interface{}{agentTaskID}, &response)
		if err != nil {
			sendErrors++
			shouldRetry := sendErrors <= c.toleratedErrorCount
			err = bosherr.WrapError(err, "Sending 'get_task' to the agent")
			msg := fmt.Sprintf("Error occured sending get_task. Error retry %d of %d", sendErrors, c.toleratedErrorCount)
			c.logger.Debug(c.logTag, msg, err)
			return shouldRetry, err
		}
		sendErrors = 0

		c.logger.Debug(c.logTag, "get_task response value: %#v", response.Value)

		taskState, err := response.TaskState()
		if err != nil {
			return false, bosherr.WrapError(err, "Getting task state")
		}

		if taskState != "running" {
			var ok bool
			value, ok = response.Value.(map[string]interface{})
			if !ok {
				c.logger.Warn(c.logTag, "Unable to parse get_task response value: %#v", response.Value)
			}
			return true, nil
		}

		return true, bosherr.Errorf("Task %s is still running", method)
	})

	getTaskRetryStrategy := boshretry.NewUnlimitedRetryStrategy(c.getTaskDelay, getTaskRetryable, c.logger)
	// cannot call getTaskRetryStrategy.Try in the return statement due to gccgo
	// execution order issues: https://code.google.com/p/go/issues/detail?id=8698&thanks=8698&ts=1410376474
	err = getTaskRetryStrategy.Try()
	return value, err
}
Exemplo n.º 2
0
func (c *agentClient) GetState() (agentclient.AgentState, error) {
	var response StateResponse

	getStateRetryable := boshretry.NewRetryable(func() (bool, error) {
		err := c.agentRequest.Send("get_state", []interface{}{}, &response)
		if err != nil {
			return true, bosherr.WrapError(err, "Sending get_state to the agent")
		}
		return false, nil
	})

	attemptRetryStrategy := boshretry.NewAttemptRetryStrategy(c.toleratedErrorCount+1, c.getTaskDelay, getStateRetryable, c.logger)
	err := attemptRetryStrategy.Try()
	if err != nil {
		return agentclient.AgentState{}, bosherr.WrapError(err, "Sending get_state to the agent")
	}

	agentState := agentclient.AgentState{
		JobState: response.Value.JobState,
	}

	return agentState, err
}