Пример #1
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.pango_attr_type_get_type()), marshalAttrType},
		{glib.Type(C.pango_underline_get_type()), marshalUnderline},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #2
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.gtk_revealer_transition_type_get_type()), marshalRevealerTransitionType},
		{glib.Type(C.gtk_stack_transition_type_get_type()), marshalStackTransitionType},

		// Objects/Interfaces
		{glib.Type(C.gtk_header_bar_get_type()), marshalHeaderBar},
		{glib.Type(C.gtk_list_box_get_type()), marshalListBox},
		{glib.Type(C.gtk_list_box_row_get_type()), marshalListBoxRow},
		{glib.Type(C.gtk_revealer_get_type()), marshalRevealer},
		{glib.Type(C.gtk_search_bar_get_type()), marshalSearchBar},
		{glib.Type(C.gtk_stack_get_type()), marshalStack},
		{glib.Type(C.gtk_stack_switcher_get_type()), marshalStackSwitcher},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	//Contribute to casting
	for k, v := range map[string]WrapFn{
		"GtkHeaderBar": wrapHeaderBar,
		"GtkListBox":  wrapListBox,
		"GtkListBoxRow": wrapListBoxRow,
		"GtkRevealer":  wrapRevealer,
		"GtkSearchBar": wrapSearchBar,
		"GtkStack":   wrapStack,
	} {
		WrapMap[k] = v
	}
}
Пример #3
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_level_bar_mode_get_type()), marshalLevelBarMode},

		{glib.Type(C.gtk_level_bar_get_type()), marshalLevelBar},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkLevelBar"] = wrapLevelBar
}
Пример #4
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_color_chooser_get_type()), marshalColorChooser},
		{glib.Type(C.gtk_color_chooser_dialog_get_type()), marshalColorChooserDialog},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkColorChooser"] = wrapColorChooser
	WrapMap["GtkColorChooserDialog"] = wrapColorChooserDialog
}
Пример #5
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_combo_box_get_type()), marshalComboBox},
		{glib.Type(C.gtk_combo_box_text_get_type()), marshalComboBoxText},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkComboBox"] = wrapComboBox
	WrapMap["GtkComboBoxText"] = wrapComboBoxText
}
Пример #6
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.pango_alignment_get_type()), marshalAlignment},
		{glib.Type(C.pango_ellipsize_mode_get_type()), marshalEllipsizeMode},
		{glib.Type(C.pango_wrap_mode_get_type()), marshalWrapMode},

		// Objects/Interfaces
		//		{glib.Type(C.pango_layout_get_type()), marshalLayout},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #7
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_app_chooser_get_type()), marshalAppChooser},
		{glib.Type(C.gtk_app_chooser_button_get_type()), marshalAppChooserButton},
		{glib.Type(C.gtk_app_chooser_widget_get_type()), marshalAppChooserWidget},
		{glib.Type(C.gtk_app_chooser_dialog_get_type()), marshalAppChooserDialog},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkAppChooser"] = wrapAppChooser
	WrapMap["GtkAppChooserButton"] = wrapAppChooserButton
	WrapMap["GtkAppChooserWidget"] = wrapAppChooserWidget
	WrapMap["GtkAppChooserDialog"] = wrapAppChooserDialog
}
Пример #8
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums

		// Objects/Interfaces

		{glib.Type(C.g_menu_model_get_type()), marshalMenuModel},
		{glib.Type(C.g_menu_link_iter_get_type()), marshalMenuLinkIter},
		{glib.Type(C.g_menu_attribute_iter_get_type()), marshalMenuAttributeIter},

		// Boxed

	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #9
0
func unwrapTypes(ts []glibi.Type) []glib.Type {
	result := make([]glib.Type, len(ts))
	for ix, rr := range ts {
		result[ix] = glib.Type(rr)
	}
	return result
}
Пример #10
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_popover_get_type()), marshalPopover},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
	WrapMap["GtkPopover"] = wrapPopover
}
Пример #11
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		// Objects/Interfaces
		{glib.Type(C.pango_font_description_get_type()), marshalFontDescription},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #12
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_about_dialog_get_type()), marshalAboutDialog},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkAboutDialog"] = wrapAboutDialog
}
Пример #13
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_info_bar_get_type()), marshalInfoBar},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkInfoBar"] = wrapInfoBar
}
Пример #14
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_settings_get_type()), marshalSettings},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkSettings"] = wrapSettings
}
Пример #15
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.cairo_gobject_antialias_get_type()), marshalAntialias},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_content_get_type()), marshalContent},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_fill_rule_get_type()), marshalFillRule},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_line_cap_get_type()), marshalLineCap},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_line_join_get_type()), marshalLineJoin},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_operator_get_type()), marshalOperator},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_status_get_type()), marshalStatus},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_surface_type_get_type()), marshalSurfaceType},

		// Boxed
		{glib.Type(C.cairo_gobject_context_get_type()), marshalContext},
		{glib.Type(C.cairo_gobject_surface_get_type()), marshalSurface},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #16
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_action_bar_get_type()), marshalActionBar},
	}

	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	WrapMap["GtkActionBar"] = wrapActionBar
}
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		{glib.Type(C.gtk_alignment_get_type()), marshalAlignment},
		{glib.Type(C.gtk_arrow_get_type()), marshalArrow},
		{glib.Type(C.gtk_misc_get_type()), marshalMisc},
		{glib.Type(C.gtk_status_icon_get_type()), marshalStatusIcon},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)

	//Contribute to casting
	for k, v := range map[string]WrapFn{
		"GtkAlignment": wrapAlignment,
		"GtkArrow":   wrapArrow,
		"GtkMisc":    wrapMisc,
		"GtkStatusIcon": wrapStatusIcon,
	} {
		WrapMap[k] = v
	}
}
Пример #18
0
Файл: GMenu.go Проект: gotk3/gio
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums

		// Objects/Interfaces

		{glib.Type(C.g_menu_get_type()), marshalMenu},

		// Boxed

	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #19
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums

		// Objects/Interfaces

		{glib.Type(C.g_action_map_get_type()), marshalActionMap},

		// Boxed

	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #20
0
Файл: gio.go Проект: gotk3/gio
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.g_application_flags_get_type()), marshalApplicationFlags},

		// Objects/Interfaces
		{glib.Type(C.g_application_get_type()), marshalApplication},
		{glib.Type(C.g_cancellable_get_type()), marshalCancellable},
		{glib.Type(C.g_dbus_connection_get_type()), marshalDBusConnection},
		{glib.Type(C.g_file_get_type()), marshalFile},
		{glib.Type(C.g_notification_get_type()), marshalNotification},
		{glib.Type(C.g_type_module_get_type()), marshalTypeModule},

		// Boxed
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #21
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.gtk_revealer_transition_type_get_type()), marshalRevealerTransitionType},
		{glib.Type(C.gtk_stack_transition_type_get_type()), marshalStackTransitionType},

		// Objects/Interfaces
		{glib.Type(C.gtk_header_bar_get_type()), marshalHeaderBar},
		{glib.Type(C.gtk_list_box_get_type()), marshalListBox},
		{glib.Type(C.gtk_list_box_row_get_type()), marshalListBoxRow},
		{glib.Type(C.gtk_revealer_get_type()), marshalRevealer},
		{glib.Type(C.gtk_search_bar_get_type()), marshalSearchBar},
		{glib.Type(C.gtk_stack_get_type()), marshalStack},
		{glib.Type(C.gtk_stack_switcher_get_type()), marshalStackSwitcher},
		{glib.Type(C.gtk_alignment_get_type()), marshalAlignment},
		{glib.Type(C.gtk_arrow_get_type()), marshalArrow},
		{glib.Type(C.gtk_misc_get_type()), marshalMisc},
		{glib.Type(C.gtk_status_icon_get_type()), marshalStatusIcon},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #22
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.gdk_drag_action_get_type()), marshalDragAction},
		{glib.Type(C.gdk_colorspace_get_type()), marshalColorspace},
		{glib.Type(C.gdk_event_type_get_type()), marshalEventType},
		{glib.Type(C.gdk_interp_type_get_type()), marshalInterpType},
		{glib.Type(C.gdk_modifier_type_get_type()), marshalModifierType},
		{glib.Type(C.gdk_pixbuf_alpha_mode_get_type()), marshalPixbufAlphaMode},
		{glib.Type(C.gdk_event_mask_get_type()), marshalEventMask},

		// Objects/Interfaces
		{glib.Type(C.gdk_device_get_type()), marshalDevice},
		{glib.Type(C.gdk_device_manager_get_type()), marshalDeviceManager},
		{glib.Type(C.gdk_display_get_type()), marshalDisplay},
		{glib.Type(C.gdk_drag_context_get_type()), marshalDragContext},
		{glib.Type(C.gdk_pixbuf_get_type()), marshalPixbuf},
		{glib.Type(C.gdk_screen_get_type()), marshalScreen},
		{glib.Type(C.gdk_visual_get_type()), marshalVisual},
		{glib.Type(C.gdk_window_get_type()), marshalWindow},

		// Boxed
		{glib.Type(C.gdk_event_get_type()), marshalEvent},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #23
0
func init() {
	tm := []glib.TypeMarshaler{
		// Enums
		{glib.Type(C.gst_buffering_mode_get_type()), marshalBufferingMode},
		{glib.Type(C.gst_format_get_type()), marshalFormat},
		{glib.Type(C.gst_message_type_get_type()), marshalMessageType},
		{glib.Type(C.gst_pad_link_return_get_type()), marshalPadLinkReturn},
		{glib.Type(C.gst_state_get_type()), marshalState},
		{glib.Type(C.gst_seek_flags_get_type()), marshalSeekFlags},
		{glib.Type(C.gst_seek_type_get_type()), marshalSeekType},
		{glib.Type(C.gst_state_change_return_get_type()), marshalStateChangeReturn},

		// Objects/Interfaces
		{glib.Type(C.gst_pipeline_get_type()), marshalPipeline},
		{glib.Type(C.gst_bin_get_type()), marshalBin},
		{glib.Type(C.gst_bus_get_type()), marshalBus},
		{glib.Type(C.gst_element_get_type()), marshalElement},
		{glib.Type(C.gst_element_factory_get_type()), marshalElementFactory},
		{glib.Type(C.gst_ghost_pad_get_type()), marshalGhostPad},
		{glib.Type(C.gst_object_get_type()), marshalObject},
		{glib.Type(C.gst_pad_get_type()), marshalPad},
		{glib.Type(C.gst_plugin_feature_get_type()), marshalPluginFeature},

		// Boxed
		{glib.Type(C.gst_message_get_type()), marshalMessage},

		// this is deprecated by glib but still in use by some gstreamer plugins
		{glib.Type(C.g_value_array_get_type()), marshalGValueArray},
	}
	glib.RegisterGValueMarshalers(tm)
}
Пример #24
0
// PixbufGetType is a wrapper around gdk_pixbuf_get_type().
func PixbufGetType() glib.Type {
	return glib.Type(C.gdk_pixbuf_get_type())
}